Nieuws Personeel

Neem jij één van deze 1000 topvrouwen aan?

Het bedrijfsleven doet een nieuwe poging om meer vrouwen in de top te krijgen. Anders komt er een vrouwenquotum, aldus De Volkskrant. Duizend vrouwen kunnen per direct beginnen. Wie neemt ze aan?

Wilco Dekker 10 februari 2016

Bussemaker Topvrouwen

Lees ook: LinkedIn voor topvrouwen

De werkgevers gaan een nieuwe poging wagen om de komende drie jaar alsnog snel meer vrouwen in de top te krijgen. Een nieuwe Stichting Topvrouwen moet met behulp van een speciale database het traag stijgende percentage vrouwelijke commissarissen en bestuurders voor 2019 pakweg zien te verdubbelen. Dat moet voorkomen dat er dat jaar alsnog een verplichtend vrouwenquotum komt, iets waar onder meer de werkgevers niets van moeten hebben.

Dat laten diverse betrokken partijen weten. Verantwoordelijk minister Bussemaker - die zich vandaag in de Kamer moet verantwoorden - en werkgeversvereniging VNO-NCW zetten zich sinds enkele jaren in voor meer topvrouwen, maar vooralsnog zonder veel succes. Volgens het 'wettelijk streefcijfer' had dit jaar minimaal 30 procent van de commissarissen en bestuurders in het bedrijfsleven en bij de (semi)overheid vrouw moeten zijn. Dat is bij lange na niet gehaald: de top bestond volgens de laatst bekende cijfers nog voor 90 procent uit mannen. Bussemaker voerde het dreigement van een vrouwenquotum eind vorig jaar niet uit: de 30 procent vrouwen in topfuncties moet nu in 2023 gehaald zijn. In 2019 is er wel een tussentijdse meting: als het percentage vrouwen in de top dan geen 20 procent is, dreigt het kabinet een jaar later alsnog een vrouwenquotum in te voeren.

HoopvolHet is de vraag waarom er de komende jaren opeens wel snel meer topvrouwen bij zouden komen. VNO-NCW-voorman Hans de Boer wijst er op dat de laatste cijfers van eind 2014 zijn, toen de database nog niet bestond. "Iedereen zegt wel dat het zo langzaam gaat, maar vorig jaar was al meer dan de helft van de nieuw benoemde commissarissen vrouw. Ik ben dus hoopvol gestemd."