Nieuws Personeel

Direct verblijfsvergunning voor 'business angels'

Annemieke van Dongen 13 januari 2016

Directverblijfsvergunninggeld1065

Buitenlanders die minimaal 1,25 miljoen euro in het Nederlandse bedrijfsleven pompen, krijgen vanaf 1 juli direct een verblijfsvergunning voor 3 jaar. Op die manier hoopt staatssecretaris Dijkhoff meer buitenlandse investeerders naar Nederland te lokken. Dat meldt het AD woensdag.Van de huidige regeling, waarin investeerders een verblijfsvergunning van 1 jaar in het vooruitzicht werd gesteld, heeft de afgelopen 2,5 jaar slechts 'een enkeling' gebruikgemaakt, zegt zijn woordvoerder. "De huidige geldigheidsduur zorgt voor onzekerheid bij buitenlandse investeerders of ze na dat jaar in Nederland mogen blijven. We willen de belemmeringen wegnemen.''

Ook de accountantsverklaring die buitenlanders moesten meebrengen om aan te tonen dat hun geld niet crimineel verkregen is, wordt om die reden afgeschaft. In de praktijk bleek die 'meer een horde dan dat de verklaring fraude voorkwam', zegt de woordvoerder. ,,Daarom is die niet meer nodig. Wel blijft onze Financial Intelligence Unit controleren of de buitenlandse investeerder gelinkt kan worden aan een verdachte transactie in Nederland of het land van herkomst.''

De minimaal 1,25 miljoen euro die de buitenlander meebrengt, moet banen, innovaties of andere voordelen voor de economie opleveren. Met alleen de aanschaf van een kapitale villa koop je dus geen verblijfsvergunning.

Die voorwaarde stemt ook Henk Volberda, hoogleraar ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, positief. ,,In Nederland hebben we weinig business angels; rijken die hun geld investeren in risicovolle projecten. Zij zijn cruciaal voor nieuwe bedrijvigheid, omdat banken nog steeds terughoudend zijn met investeringen. Buitenlandse investeringen in nieuwe Nederlandse bedrijvigheid en kennisontwikkeling zijn dus zeer belangrijk voor onze economie.''