Nieuws Personeel

Directeur Frank Verhagen: Delta wankelt zeker niet

Directeur Frank Verhagen hoopt dat er zich zoveel kopers melden, dat het energiebedrijf eisen kan stellen. Dat schrijft de PZC.

Jeffrey Kutterink | Foto: Ruben Oreel 21 april 2016

Ddelta

Lees ook:Delta houdt uitverkoopDelta staat met de rug tegen de muur

Wat Shell is voor de bv Nederland is Delta voor Zeeland. Een waar icoon. Daar kan nooit iets mee gebeuren. Denk je. Maar nu moet Delta toch onderdelen verkopen. En niet de minste: Zeelandnet, de afdeling die stroom aan consumenten verkoopt en energiecentrales. Is Delta nog te redden? Jazeker, antwoordt directeur Frank Verhagen resoluut. "Delta wankelt helemaal niet", verzucht hij in reactie op wat sommige media melden. "Kijk naar afvalbedrijf Indaver dat we vorig jaar hebben verkocht aan een rijke mijnheer uit België, de eigenaar van Katoennatie. Hij had nog geen afvalbedrijf en hoefde dus niets in elkaar te schuiven. Dit bedrijf heeft zoveel geld dat het nu zegt: kom op met investeringsvoorstellen. Positief dus. Je kunt van een negatief scenario uitgaan, maar de uitdaging is dat dat niet gaat gebeuren. Kan ik het garanderen? Nee." Heeft u de problemen te laat zien aankomen? ""Nee. Al jaren anticiperen we op de dalende energieprijzen. Eerst door ons terug te trekken uit het maken van zonnecellen en biodiesel en vorig jaar nog door Indaver te verkopen. Die kelderende energieprijzen hebben ons in zware financiële problemen gebracht. Bracht een megawattuur in 2009 nog 83 euro op, nu is dat 25 euro. Dat we nu het netwerkbedrijf moeten splitsen van het commerciële deel (productie en verkoop van energie) helpt niet mee. Hoe meer de energieprijs daalt, hoe meer geld we nodig hebben om de centrales overeind te houden." Dan sluit u toch centrales? "Dat kan niet. Er zijn langlopende leveringscontracten waaraan we ons hebben te houden. Doen we dat niet dan kunnen klanten beslag op het bedrijf laten leggen. Bezuinigen kan ook nauwelijks. Want ik kan niet een centrale laten draaien met minder personeel. Dus de vaste kosten blijven." Het reddingsplan (herfinanciering) brengt onvoldoende geld op en dus verkoopt u onderdelen. Wat staat daarbij voorop? Beste prijs, banen of klanten?"De beste prijs is natuurlijk een hele belangrijke, omdat we geld nodig hebben. Daarnaast is behoud van werkgelegenheid iets waar we op inzetten. Ik hoop dat er zich zoveel kopers melden dat we eisen kunnen stellen. Dat ligt anders als er zich maar één koper meldt. Ik hoop dat er een koper komt die de onderdelen in zijn geheel overneemt. Dan kan het bedrijf gewoon door, weliswaar onder een andere eigenaar. En dan hoop ik dat hier over tien of vijftien jaar iedereen terugkijkt en een gezond Delta-bedrijf ziet dat nog steeds zo maatschappelijk betrokken is en veel werknemers in Zeeland heeft." Kunt u zich voorstellen dat mensen dat droom-denken noemen? "Dit is onze inzet en zeker ook een realistisch scenario. De markt zal het uitwijzen. We weten dat pensioenfondsen geïnteresseerd zijn. Maar het gekke is dat die wel mogen investeren in hoogspanningsnetwerken in Peru of een waterbedrijf in Engeland, maar niet in dat soort activiteiten in Nederland. Ze zoeken naar activa in de energietransitie waar ze wel in mogen beleggen. Het zou voor Delta goed zijn, omdat zij de formule onderschrijven. Toont alleen een concurrent van ons interesse, dan komt integratie in het bedrijf dat het overneemt dichterbij." Wanneer moet de koop rond zijn? "We zijn bezig met de voorbereidingen. Binnenkort krijgen we waarschijnlijk het toetsingskader van de aandeelhouders (provincie en gemeenten). Daarin staan de voorwaarden die zij aan de verkoop van bedrijfsonderdelen stellen. Ik schat in dat ze behoud van werkgelegenheid belangrijk vinden. Die voorwaarden worden afgestemd en zullen mij helpen in de onderhandelingen. Er is veel kou uit de lucht tussen Delta en de aandeelhouders." Wat gebeurt er als er geen koper is?"Dan blijft ons dilemma. We hebben geld nodig om de energiecentrales in de lucht te houden totdat de energieprijzen weer stijgen en de centrales weer winst maken. Komt er geen koper, dan moeten we over op plan B: de verkoop van het netwerk- of waterbedrijf. Dat heeft zeker niet de voorkeur van de aandeelhouders en ook niet van ons. Het netwerkbedrijf is redelijk simpel te verkopen. Er zijn maar drie spelers: Alliander, Enexis en Stedin. En daar is belangstelling. Maar we gaan eerst op zoek naar kopers en daar nemen we tot januari de tijd voor." U bent voor de derde keer interim-directeur en bent al zeven jaar financieel-directeur van Delta. Had Delta dit kunnen voorkomen? "Achteraf kun je altijd zeggen dat je dingen beter niet had kunnen doen. Delta heeft een gasgestookte centrale gebouwd. Die kost ons nu heel veel geld. Ben ik er blij mee? Nee. Had ik liever gehad dat we hem niet hadden gebouwd? Ja. Dan had ik nu een stuk minder koppijn. Maar toen we in 2003 tot de bouw besloten, leek het niet zo dom. Meer energiebedrijven deden het. Misschien hadden wij het toen juist niet moeten doen. Maar het had ook anders kunnen zijn." Verwijt u zich die keuzes? "Het gros van die besluiten zijn voor mijn tijd genomen. Dat maakt het iets makkelijker om er kritisch over te zijn. Had ik ze anders genomen? Ik weet niet of mensen dan naar me hadden geluisterd. Toen dacht men dat de economie harder zou groeien dan achteraf is gebeurd. Niemand voorzag toen dat Duitsland enorm snel duurzame stroom zou gaan leveren en inmiddels zo’n 20 procent van de in Nederland gebruikte stroom levert. Door die goedkope duurzame wind- en zonne-energie staan hier de centrales stil. Misschien moet je als directeur die visionair zijn. Maar dat is achteraf makkelijk praten."