Nieuws Personeel

'Doorzetter met Droom' volwaardige arbeidskracht in Hengelo geworden

Lucas Vreijsen (foto) heeft een baan. Sinds vier maanden is de 19-jarige zogenoemde Doorzetter met Droom uit De Lutte aan de slag bij bouwbedrijf Janssen de Jong in Hengelo.

Van onze redactie 17 oktober 2016

Lucas Vreijsen

In Twente zitten enkele duizenden mensen thuis, die graag hun handjes laten wapperen. Sommigen zijn door een fysieke beperking of een lichte psychische stoornis moeilijk bemiddelbaar nu de banen niet voor het oprapen liggen. Daar komt bij dat sociale vangnetten zoals de Wajong en de instroom naar sociale werkplaatsen zijn komen te vervallen.

Functiecreatie

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben met het kabinet een sociaal akkoord gesloten. Daarin staat een banenafspraak: 125.000 banen tot 2027, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De markt ligt aardig op schema, is de indruk van Arnoud Berghuis, eindverantwoordelijke bij Werkplein Twente in Hengelo. Hij heeft de cijfers omgerekend voor Twente.

Quotumwet

Berghuis: "Vóór 1 januari 2017 moeten we in veertien gemeenten 790 extra banen creëren: 515 in het bedrijfsleven en 275 bij de overheid. Lukt dat niet, dan dreigt de overheid met een quotumwet. Dan worden de aantallen dwingend opgelegd en volgen er boetes als deze niet worden gehaald."

Arnoud is geen voorstander van strafmaatregelen. "Ondernemers en overheidsinstanties moeten intrinsiek gemotiveerd zijn deze mensen in dienst te nemen. Dat kan onder andere met functiecreatie."

Enthousiast

De nieuwe functie van Lucas Vreijsen bij bouwbedrijf Janssen de Jong is een goed voorbeeld. Directeur Ron Wolbert is enthousiast over de kruisbestuiving met Werkplein Twente, dat Lucas screende als geschikte kandidaat.

"Dit initiatief past perfect bij onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben een aantal structurele werkzaamheden weggehaald bij onze medewerkers en zo een extra baan gecreëerd. Dan moet je denken aan klussen in het archief, magazijn of de werkplaats. Schoonmaken, kopiëren, opruimen."

Volwaardige collega

Lucas heeft er een dagtaak aan. "Ik vond mijn draai hier snel en word als een volwaardige collega behandeld. Ik krijg steeds meer klussen in de werkplaats en werk sinds kort ook op locatie." Ron: "Lucas weet van aanpakken. We willen hem niet meer kwijt."

Helft

Janssen de Jong betaalt de jonge Luttenaar het minimumloon volgens de bouw-cao en krijgt de helft van dat bedrag terug als loondispensatie. Het is een van de stimuleringsmaatregelen die ertoe moeten leiden dat Twente zijn banenafspraak in 2017 kan nakomen.