Nieuws Personeel

Druten helpt startende ondernemers

In het bestemmingsplan buitengebied dat onlangs werd aangenomen in de gemeenteraad, is de mogelijkheid opgenomen om drie jaar lang op eigen erf een niet-agrarisch bedrijfje op te zetten. Is deze broedplaats vruchtbaar dan is het de bedoeling dat de ondernemer vervolgens naar een bedrijventerrein verkast. Zo'n bedrijf op het erf mag geen overlast voor de omgeving veroorzaken en ook het milieu niet te zeer belasten.

Peter Deurloo 12 april 2016

Werken kantoor laptop zzp

Voor beginnende ondernemers op een bedrijventerrein stelde de politieke partij Welzijn Druten voor een startersregeling op te tuigen, naar analogie van de regeling voor starters op de woningmarkt. Tot startersleningen voor ondernemers komt het echter niet.

Wel zegde wethouder Sjef van Elk toe om de bedrijvencontactfunctionaris in gesprek met starters te laten gaan. Dan zou Druten hun een aanbod kunnen doen dat de start van een bedrijf vergemakkelijkt. "Want we hebben het idee dat voor een individuele starter de sprong naar bedrijventerrein Westerhout-Zuid nog te ver is," zei Van Elk. Hij wil iedere starter een passende regeling proberen te bieden en zo'n ondernemer helpen waar mogelijk. Welzijn Druten is tevreden met die regeling.

Voor één starter op eigen erf, Luuk van Elk in Deest, maakte de gemeenteraad een uitzondering op de regels van het bestemmingsplan buitengebied. Hij wil op het bedrijf van zijn vader agrarische machines en werktuigen gaan verhandelen. Die nemen veel plaats in beslag en zullen deels buiten komen te staan en daar knelt het met de bestemmingsplanregels.

Maar, zo meent de gemeenteraad, het bedrijf past in het buitengebied en geeft geen overlast. Ook betreft het een broedplaats: Van Elk mag er maximaal drie jaar zijn gang gaan. Bovendien is de uitzondering aan zijn persoon gebonden.