Nieuws Personeel

Duitse bedrijven verplicht op zoek naar topvrouwen

Wierd Duk 4 januari 2016

Duitslandvrouwenquotumraadbestuur1065

Duitse ondernemingen zijn naarstig op zoek naar topvrouwen. In de Bondsrepubliek is gisteren het vrouwenquotum ingegaan. Dit houdt in dat een derde van de posten in de raden van toezicht en raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet worden ingenomen door vrouwen.

Ondernemingen, die het streefgetal van 30 procent niet halen, moeten vrijkomende zetels onbezet laten als die niet door vrouwen kunnen worden ingevuld: de 'lege stoel'-sanctie.

De wet uit de koker van de sociaaldemocratische minister voor Vrouwenzaken, Manuela Schwesig (41), werd in 2014 aangenomen, zeer tegen de zin van conservatieve leden van Schwesings coalitiepartij CDU/CSU. Die doen een vrouwenquotum af als 'extra bureaucratie voor het bedrijfsleven'. Critici omschrijven Schwesigs niet aflatende quotum-pleidooi als 'huilerig'. Ook zijn er topvrouwen die niets zien in een quotum omdat zij geen Duitse excuus-Truus - een Quotilde - willen zijn.

Op het moment zijn, volgens Spiegel Online, in de betroffen ondernemingen van de 1540 commissarissen 350 vrouw, dat is 23,12 procent. In de raden van bestuur ligt het aantal vrouwen veel lager: van de 458 stoelen worden er maar 25 bezet door een vrouw, dit is 5,46 procent. Schwesig hoopt dat het vrouwenquotum ervoor zorgt dat meer vrouwen naar bestuursfuncties doorstromen.

Nog 3500 andere, middelgrote Duitse bedrijven moeten jaarlijks bekendmaken welk percentage vrouwen in hoge functies zij nastreven. De bedoeling is dat verplichte transparantie deze ondernemingen zal aansporen een vrouwvriendelijker personeelsbeleid te voeren.

Ook in ons land streeft het kabinet ernaar dat dit jaar 30 procent van de bestuurders en de commissarissen van Nederlandse bedrijven een vrouw zal zijn. Maar dit percentage zal bij lange na niet worden gehaald.

Uit de Nederlandse Female Board Index blijkt dat bij 84 beursgenoteerde ondernemingen nu 21 procent van de zetels in de raden van commissarissen door een vrouw wordt bezet, in de bestuursraden is dit maar 8 procent.

In 25 van de onderzochte ondernemingen heeft geen enkele vrouw zitting in het bestuur of in de raad van commissarissen. Een 'lege stoel'-sanctie of een equivalent daarvan bestaat in Nederland niet.

Overigens kregen Akzo Nobel, PostNL en Delta Lloyd in het onderzoek een compliment: deze bedrijven voldoen aan het streefgetal voor beide raden.

Ook een aantal Duitse bedrijven doet het nu al goed, zo is bij Henkel in de raad van toezicht 43,7 procent een vrouw. Bayer, RWE en Metro hebben zichzelf verplicht om het aantal vrouwen in topfuncties te verhogen.