Nieuws Personeel

Eén op de zes bedrijven zit te springen om personeel

Eén op de zes bedrijven zit momenteel te springen om personeel. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Outlook 2018 van het ING Economisch Bureau, schrijft het AD. Met name in de bouw, ICT en in de industriesector liggen de banen voor het oprapen.

ANNICK VAN DER PEET 15 december 2017

Building 1080592

Het tekort aan (gekwalificeerd) personeel zal de komende tijd alleen maar oplopen, stelt ook Rabobank in het gisteren verschenen rapport 'Arbeidsschaarste - krapte op komst in veel Nederlandse sectoren'. Volgens de macro-economische ramingen van Rabobank daalt de werkloosheid van 5 procent in 2017 naar 4,5 procent in 2018

Investeren

ING-hoofdeconome Marieke Blom raadt bedrijven aan om de komende jaren niet louter in technologie zoals computers en robots te investeren, maar ook wel degelijk in mensen: ,,Bedrijven die dit niet doen, dreigen daarmee groeikansen te missen, zeker als de arbeidsmarkt krapper en krapper wordt'', aldus Blom. ,,Dat zou tevens ook de groei in Nederland kunnen schaden, terwijl Nederland nu juist bezig is met een conjuncturele inhaalslag ten opzichte van andere Europese landen.''

Lees ook: Miljarden voor ondernemers in grensregio's

Brede blik

Ook Rabobank raadt werkgevers aan 'om met een brede blik naar het beschikbare arbeidspotentieel te kijken'. ,,Als harder zoeken niet meer helpt dan zijn andere strategieën noodzakelijk, zoals het versoepelen van de functie-eisen, het zelf opleiden van mensen of het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden'', zegt Lisette van de Hei, econoom RaboResearch.

Krappe arbeidsmarkt

Toch is de krapte op de arbeidsmarkt nog niet te vergelijken met die van tien jaar geleden, aldus Blom. De angst voor een loongolf vindt ze daarom voorbarig. ,,De huidige krapte zal zich geleidelijk vertalen in hogere lonen. De prijsdruk neemt daardoor ook pas op termijn toe.'' Blom voorspelt dat ook in 2018 in Nederland de inflatie voor consumenten laag blijft en uitkomt op 1,5 procent.''

Trauma

Het vertrouwen in de economie is onveranderd hoog. ING verwacht een economische groei van bijna 3 procent. ,,Die constatering wordt echter vaak omgezet in de vraag: 'hoelang gaat het nog goed?' Zowel consumenten als bedrijven zijn een beetje getraumatiseerd door de lange crisis die we achter de rug hebben. Begrijpelijk, maar de groei is breed gedragen en er is nog geen sprake van oververhitting'', besluit Blom.