Nieuws Personeel

Ex-werknemers TSN in Kampen moeten loon inleveren

Hoewel 242 clienten van TSN in Kampen de zekerheid hebben dat zij zorg blijven krijgen, verkeren circa 90 ex-werknemers in onzekerheid. 7 zorgaanbieders willen personeel overnemen, maar onder voorwaarden. Loonsoffers dreigen.

Van onze redactie 24 maart 2016

TSN Ondergang

Directeuren Gosse Noppert (PGVZ) en Bert Penninkhof (IJsselheem) draaien niet om de hete brij heen. Vooral dure, vaak oudere, werknemers zullen salaris moeten inleveren.Failliet"Mijn verwachting is dat bijna iedereen salaris moet inleveren", zegt Gosse Noppert. "De contracten van TSN kan ik niet overnemen. Dan ga ik ook failliet." Bert Penninkhof stelt: "Thuishulpen bij IJsselheem krijgen een salaris dat past bij het tarief dat wij van gemeenten krijgen voor het aanbieden van huishoudelijke hulp."LoonoffersDe reden van de loonoffers is de relatief hoge salarissen die TSN uitbetaalde. Daardoor bleven de kosten hoog, terwijl de vergoeding voor het verlenen van huishoudelijke hulp juist daalde. Het was ook een van de oorzaken van het faillissement van TSN.Wethouder Eibert Spaan bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. "Het kan zijn dat de arbeidsvoorwaarden veranderen. Waar ik blij mee ben is dat een medewerker weer werk heeft."