Nieuws Personeel

Flex in opkomst, vast contract op z'n retour

In Nederland zijn veel meer flexcontracten dan in andere landen. Dat komt door het beleid van de laatste kabinetten, stelt Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau in het AD. "Het vaste contract is op z'n retour."

DEBORAH JONGEJAN 23 september 2016

Vast contract flex contract zzp mkb

Steeds minder Nederlanders krijgen een vast contract, en het aantal zzp'ers en tijdelijke krachten neemt alleen maar toe. Daarmee wijkt Nederland behoorlijk af van andere Europese landen.

Verklaringen

De oorzaak moet wel het overheidsbeleid zijn, zegt Laura van Geest. ,,We hebben de mogelijke verklaringen onderzocht en constateren dat het niet komt door economische ontwikkelingen of omdat mensen zo graag een tijdelijk contract willen. Dan ligt het waarschijnlijk aan de manier waarop de dingen in Nederland zijn geregeld.''

Arbeidsongeschiktheid

Mensen met een vast contract genieten een relatief hoge bescherming bij ziekte of ontslag. Het verschil met flexibele aanstellingen is in Nederland groter dan in andere landen. Zo moeten zzp'ers bij ons zichzelf beschermen tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Ontslagen

Van Geest roept politieke partijen op er iets aan te doen in de aanloop naar de verkiezingen, omdat een nieuw regeerakkoord hét moment is voor verandering. Eerder bepleitte het CPB dat werknemers met een vast contract makkelijker ontslagen moeten kunnen worden, omdat werkgevers dan sneller mensen zouden aannemen.

Flexwet

Het CPB keek niet specifiek naar de Wet Werk en Zekerheid, maar oppositiepartij D66 ziet in de analyse wel zijn gelijk bevestigd: de flexwet van minister Asscher (Sociale Zaken) moet op de schop.

Doorzetten

Asscher denkt precies het tegenovergestelde: ,,Door verschillende kabinetten is te lang het flexwerk gestimuleerd. Deze wet gaat tegen de trend in. We moeten doorzetten en de wet een kans geven.''

Loondoorbetaling

De PvdA-bewindsman ziet niets in minder ontslagbescherming voor vaste werknemers. ,,Dan worden oudere werknemers in flexcontracten gejaagd, dat leidt alleen maar tot meer onzekerheid." Wel vindt hij dat er iets moet veranderen aan deverplichte loondoorbetaling bij ziekte. Over een aanpassing daarvan wordt al maanden gesteggeld met de sociale partners.

Gerelateerde artikelen:Bye bye vaste kracht, leve de flexwerkerAdvies aan kamer: beloning flex en zzp moet omhoog