Nieuws Personeel

Geitenbedrijf kan verder met plan

Frank van den Heuvel 27 januari 2016

Geitenhouderij1065

Geitenhouderij Van Hoof kan verder op de weg die leidt tot uitbreiding van het bedrijf in Middelbeers. De ondernemer kreeg dinsdagavond groen licht van de raad, die schoorvoetend maar wel in grote meerderheid akkoord ging met de voorgelegde plannen. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad woensdag.

Van Hoof kreeg vorig jaar nul op het rekest van de raad bij het verzoek om het bouwvlak te vergroten tot 2,7 hectare. Het bedrijf wilde niet opnieuw het dure traject van plannenmakerij in om uiteindelijk op een 'nee' te stuiten en vroeg om een principe-uitspraak van de politiek.

Er werden drie varianten voorgelegd, waarbij optie 1 bij ondernemer, buurt én college al de voorkeur had. En ook de raad ging daar dinsdagavond in mee, al stond niemand te juichen, gezien de termen 'minst slechte optie' en 'beste compromis'.

De geitenhouderij kan nu verder met de procedures om alle activiteiten samen te ballen op het adres Heiakkerweg 2b. De bestaande, tweede bedrijfswoning aan de Heiakkerweg 1 wordt omgezet in een burgerwoning. Dat was een wens van de buurt, die straks verlost is van het transport tussen de twee locaties.

Aan de Heiakkerweg 2b worden de stallen uitgebreid en er wordt een nieuwe vrijstaande loods neergezet. De geitenstallen worden voorzien van een zogenoemde 'cascade geschakelde ventilatietechniek', waarbij de lucht op hoogte en met hoge snelheid wordt uitgeblazen. Dit is een beproefde techniek in de geitenhouderij.

Zo kan het bedrijf binnen alle normen en regels en met minder belasting voor de omwonenden groeien naar 2550 melkgeiten, 14 bokken, 650 opfokgeiten en 500 lammeren.

Vooral die groei van het aantal dieren ín een knelpuntengebied maakte dat SP tegen stemde. Ook D66 kon niet instemmen met het voorstel.

PvdA diende een motie in om ondernemer en college op te roepen om te onderzoeken of eventueel nog een luchtwasser kon worden toegevoegd, naast de genoemde cascade-techniek.

Alleen het CDA zag dit zitten, de andere fracties vonden dit een brug te ver.