Nieuws Personeel

Grolsch onverbiddelijk bij alcoholmisbruik medewerkers

ENSCHEDE - Voor personeel van Grolsch geldt een strikt alcoholbeleid. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in de vrije tijd. Medewerkers die vanwege alcoholmisbruik worden veroordeeld voor een strafbaar feit, krijgen van hun baas disciplinaire straffen opgelegd.

Van onze redactie 3 februari 2016

Grolsch Brouwerij 2 Frans Nikkels

Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan ontslag op staande voet volgen. Sinds de invoering van dit alcoholprotocol in 2014 heeft de leiding van de Enschedese bierbrouwer al enkele keren ingegrepen, aldus woordvoerster Helen ter Huurne. „Over aantal en aard van de sancties doen we geen mededelingen.”

Maatschappelijk Verantwoord OndernemenHet personeelsbeleid is onderdeel van het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ dat Grolsch nastreeft. Daarvoor ondersteunt het bedrijf ook verschillende initiatieven om onverantwoord alcoholgebruik tegen te gaan. Grolsch financiert bijvoorbeeld acties van Veilig Verkeer Nederland en maakte mede een documentaire over het foetaal alcohol syndroom mogelijk. Deze film over de gevolgen voor kinderen van alcoholgebruik door de moeder tijdens de zwangerschap, beleefde dinsdagmiddag de première in de brouwerij.

„Grolsch is zich terdege bewust van de rol die het heeft als het gaat om het verantwoord omgaan met alcohol.” Daarbij worden de eigen medewerkers als ambassadeurs gezien. „Het is voor ons bestaansrecht en onze reputatie van wezenlijk belang dat wij als brouwerij en als personeel verantwoord met bier omgaan.”

Duidelijke afsprakenAfspraken daarover, ook voor de uren buiten werktijd, laten aan duidelijkheid niet te wensen over. „Grolsch respecteert de privacy van zijn medewerkers. Echter, de onderneming heeft een gerechtvaardigd belang bij bescherming van haar reputatie tegen eventuele schade die buiten het werk wordt veroorzaakt door het handelen van die medewerkers. De medewerker die buiten werktijd veroordeeld is voor een strafbaar feit waarbij onverantwoorde consumptie een rol heeft gespeeld, krijgt passende disciplinaire maatregelen opgelegd. Deze sancties kunnen variëren van een berisping of waarschuwing tot ontslag.”