Nieuws Personeel

Grote zorgen in het mkb: personeel lijdt onder tijdsdruk

Bijna de helft van de Nederlandse mkb-ondernemers vreest dat het jachtige werk slecht is voor de eigen gezondheid en voor die van de medewerkers. En dat is weer ongezond voor de onderneming, beseffen zij.

De Ondernemer | Foto: Hollandse Hoogte/Patrick Post 27 juni 2019

Werknemer 12

Dit blijkt uit onderzoek van Salesforce, platform voor customer relationship management. De zorg is zeker ook opvallend omdat ongeveer de helft van de mkb’ers te kennen geeft wekelijks tussen de 31 en 40 uur te werken, wat overeenkomt met gewone fulltimers. Maar de scheiding tussen werk en privé vervaagt en dat breekt veel ondernemers op. Zo’n driekwart werkt ook op feestdagen en in de vakantie, een schamele 14 procent houdt het weekend helemaal vrij. En dat terwijl 63 procent juist eigen baas is geworden om een betere balans tussen werk en privé te scheppen. Dat lukt slechts iets meer dan de helft van de mkb-ondernemers: 56 procent.

Keihard werken de bedrijfscultuur

Maar hun grootste zorg is dat werknemers te hard werken en veel overuren maken. 70 procent van de ondernemers vreest dat dit ten koste gaat van de gezondheid van het personeel en 47 procent ziet dit bij het eigen personeel gebeuren doordat keihard werken de bedrijfscultuur is. Vanwege de tijds- en werkdruk ging bij 26 procent van de bedrijven personeel weleens met (ziekte)verlof of nam zelfs ontslag. Kortom: tijd is een schaars goed in het mkb.

Lees ook: Omgaan met werkdruk? Goeroe Tony Crabbe geeft dit stappenplan

Verdere automatisering kan de druk wel verlichten, zo denken veel mkb-ondernemers. 58 procent heeft zijn hoop gevestigd op nieuwe technologieën als internet of things, artificial intelligence en robotisering. 57 procent vindt dat het werknemers de afgelopen twee jaar al productiever heeft gemaakt.

Werktempo neemt verder toe

,,Wat dit onderzoek duidelijk maakt, is dat gebrek aan tijd een heel nadelige invloed heeft op de gezondheid van een bedrijf en zijn werknemers’’, zegt Eva Heffernan van Salesforce Nederland. ,,En het werktempo zal in de nabije toekomst waarschijnlijk alleen maar toenemen. Technologie is een snelle en toegankelijke manier voor kleine bedrijven om de extra minuten en uren te vinden die het verschil kunnen maken voor de onderneming en voor de medewerkers.’’

Lees ook: Ziekteverzuim: dit kost het, per dag

Gebrek aan tijd heeft een heel nadelige invloed op de gezondheid van een bedrijf

Eva Heffernan van Salesforce Nederland