Nieuws Personeel

Zo ga je flexibel om met flexwerkers

Meer vaste krachten in dienst nemen in jouw bedrijf? Henk Volberda schreef een blog over flexwerkers.

Henk Volberda 27 februari 2018

Henk 63

Nu de economie volop draait, neemt de schaarste op de arbeidsmarkt toe. Waar vroeger misschien wel tien kandidaten waren voor één baan, zijn dat er nu een of twee. In het laatste kwartaal van 2017 zijn er volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO weer 173.000 banen bijgekomen, maar gek genoeg stijgt het aandeel van flexwerkers nog steeds. Ruim 35 procent van de beroepsbevolking werkt als zzp'er, oproepkracht, uitzendkracht of op basis van een tijdelijk contract.

Macro-economisch

Die flexibiliteit heeft geholpen om de economie weer aan de gang te krijgen. Macro-economisch gezien is het stijgende aantal flexwerkers in dit stadium echter geen goede ontwikkeling, onder meer omdat de lonen achterblijven, te weinig mensen van de groei profiteren, en de particuliere consumptie minder stijgt dan zou kunnen. Ondernemers zouden kunnen denken dat het hen niet aangaat, maar op de lange termijn is het ook voor hen ongunstig.

Lees ook: Zo speel je in op groeiende groepen millennials en kenniswerkers

Piek en ziek

Natuurlijk is een flexibele schil nodig om 'piek en ziek' op te vangen. Maar nu hebben bedrijven gemiddeld een flexibele schil van 35 procent, terwijl de meeste met 10 à 20 procent zouden kunnen volstaan. Ondernemers kiezen vaak uit kuddegedrag voor flexwerkers.

Innovatiekracht

Flexwerkers zijn doorgaans duurder omdat je een premie betaalt voor die flexibiliteit. Maar erger is, dat de meeste bedrijven niet investeren in die medewerkers omdat ze niet weten hoe lang ze nog blijven. Dat verzwakte de innovatiekracht. Flexwerkers nemen bovendien een andere positie in. Ze worden niet bij werkoverleg betrokken en krijgen geen kerstpakket. Daardoor ontstaan schizofrene organisaties. De aanwezigheid van verschillende culturen binnen één bedrijf werkt averechts.

Meer vaste medewerkers

Ik hoor dat bedrijven als Van de Leegte en ASML al zijn begonnen om weer meer mensen een vast contract aan te bieden. Ze willen zich er van verzekeren dat ze goede mensen behouden en ze hopen zo ook talentvolle nieuwkomers binnen te halen. Ik verwacht dat meer bedrijven dat de komende tijd zullen doen. Bedrijven kunnen beter investeren in de multi- inzetbaarheid van hun vaste medewerkers. Langzaam maar zeker komen de werknemers aan zet. Daar moet je je met je bedrijf op instellen.

Henk Volberda is hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit.