Nieuws Personeel

Het bedrijfsleven als levenslange leerschool

Het Europese bedrijfsleven wordt één levenslange leerschool. Jong en oud moeten elkaar gaan stimuleren door onderling ervaring en kennis uit te wisselen.

FRANS BOOGAARD 9 maart 2017

Donald Tusk

Tientallen miljoenen oudere werknemers moeten door deze aanpak makkelijker en niet met de tong op de schoenen de eindstreep van hun professionele bestaan gaan halen. In het bijzijn van vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis en Europees president Donald Tusk sloten de Europese werkgevers en werknemers gisteren in Brussel een 'raamwerkakkoord' dat binnen drie jaar tot in het kleinste mkb-bedrijf praktijk moet zijn.

Langer doorwerken

Langer doorwerken is een Europese trend. Zonder de regeldruk voor bedrijven en vooral het mkb te vergroten zou het goed zijn, zo menen de sociale partners, dat bedrijven leeftijdspiramiden opstellen met informatie over leeftijd en geslacht van hun medewerkers, maar ook over hun kennis, kwalificaties en ervaring, hun werkomstandigheden en hun omgang met innovatie en digitalisering.

Op basis van die gegevens kunnen bedrijven dan hun beleid uitzetten: bijspijkercursussen, functieveranderingen, andere teamsamenstellingen en extra aandacht voor veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk.

Productieve werkomgeving

Door over het hele carrièreverloop lacunes in kennis en training op te vullen en mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, stellen bedrijven zichzelf in staat hun menselijk kapitaal optimaal te benutten, aldus het akkoord. Zo nodig kunnen werkgevers ook kijken naar aangepaste werktijden voor oudere werknemers, overgangsperioden naar het eind van hun werkzame bestaan en tijdige vervanging door het aantrekken van nieuw personeel.

,,Het doel van dit akkoord is zowel jong als oud een gezonde, veilige en productieve werkomgeving te garanderen. Hiervan profiteren zowel de werknemers en hun gezinnen alsook het bedrijfsleven", aldus secretaris-generaal Luca Visenti van de Europese vakbondskoepel Etuc. De vakbeweging is opgetogen over 'dit eerste sociale akkoord in zeven jaar' en is vastbesloten om de uitvoering op nationaal, sector- en bedrijfsniveau goed te begeleiden. ,,Door bedrijven en werknemers de instrumenten aan te reiken om beter te antwoorden op demografische uitdagingen, laten de sociale partners zien dat zij voluit meewerken aan een betere Europese toekomst", aldus ook werkgeversvoorzitster Emma Marcegaglia.

Landenspecifiek

Heel wat minder te spreken is zij over de lidstaten zelf, die maar blijven treuzelen met hun hervormingen. Van de landenspecifieke aanbevelingen die Brussel elk jaar doet, is vorig jaar door de regeringen maar zo'n 17 procent naar tevredenheid uitgevoerd, minder dan in 2015 (20) en 2014 (22 procent). En het Europese industriebeleid mag ook wel wat sterker, aldus de Italiaanse, anders fietsen China, India en Amerika ons zo voorbij.

Volgens president Tusk moet Brussel de komende tijd vooral stevig investeren in goede handelsakkoorden, zeker nu Amerika onder Trump een protectionistischer beleid lijkt te gaan voeren. Diplomaten verwachten dat juist het Europese handelsbeleid een van de hoofdpunten wordt op de altijd aan economie gewijde Voorjaarsraad van Europese staats- en regeringsleiders vanavond.