Nieuws Personeel

Hogere productiviteit door kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie gaat zorgen voor een revolutie op de arbeidsmarkt. Het Goldsmiths College van de Universiteit van Londen heeft in samenwerking met IPsoft onderzoek gedaan naar 'FuturaCorp': de perfecte mens en de artificial-intelligence-werkplaats van de toekomst. Conclusie? Door artificial intelligence (AI) hoeven we minder tijd te besteden aan procesgericht repetitief werk en blijft er meer ruimte over voor innovatie en creativiteit.

De Ondernemer | Foto: ANP 30 januari 2017

Robot 1065 2

Volgens de onderzoekers zorgt AI voor een toename van de productiviteit. Door automatisering hoeven werknemers niet meer alleen ingezet te worden voor repetitief werk, maar blijven er kapitaal en tijd over voor functies die meer vaardigheden vereisen. ‘FuturaCorp’ realiseert volgens het onderzoek een productiviteitstoename van 3,5 keer ten opzichte van hedendaagse organisaties.

Voordelen

"De echte productiviteitsvoordelen van AI gaan verder dan alleen het automatiseren van bestaande processen", aldus Dr. Chris Brauer, directeur innovatie en hoofddocent bij de Universiteit van Londen. "De komst van AI creëert ook volledig nieuwe, onbekende mogelijkheden voor mensen en wat ze kunnen bereiken."

Taken

In het onderzoek wordt een baan gedefinieerd als een serie taken. Sommige taken zijn repetitief en procesgericht (deterministisch) , anderen vereisen een mens die samenwerkt met machines (probabilistisch) en anderen kunnen alleen uitgevoerd worden door het menselijk brein, zoals het bedenken van ideeën en het oplossen van complexe problemen (cross-functionele redenering). Goldsmiths verwacht dat 80 procent van de deterministische taken op korte termijn door machines zal worden uitgevoerd. De probablisitische taken zullen evenredig worden verdeeld over mensen en machines en de cross-functionele redeneringstaken zullen voor 80 procent nog door mensen worden uitgevoerd.

Vaardigheden

Er zullen niet alleen banen verdwijnen. Er komen door AI ook nieuwe rollen bij. "Artificial intelligence creëert nieuwe individuele kwaliteiten die ons aansporen de complexere delen van ons brein te gebruiken", legt CEO en president van IPsoft, Chetan Dube, uit. "Als routinewerk geautomatiseerd wordt, moeten we onze menselijke vaardigheden inzetten. We moeten doen wat machines niet kunnen en waarschijnlijk nooit zullen kunnen. De toekomst van de samenleving berust op mensen die hogere hersenfuncties aanspreken, kritisch denken en complexe problemen kunnen oplossen."

Nieuwe rollen

Deze 5 nog niet-bestaande ‘banen’ kunnen een grote rol gaan spelen op de arbeidsmarkt van de toekomst:

1. Hoofd innovatieEen senior manager die bedrijven door de komende verandering en disruptie gaat navigeren. Technische kennis gecombineerd met bedrijfsstrategie en creativiteit. Het hoofd innovatie haalt alles uit probabilistische functies om het bedrijf een nieuwe richting in te laten slaan.

2. Informatie inzicht specialist Data-analisten die bedrijven helpen inzicht te krijgen in de grote hoeveelheden data geproduceerd door technologische disrupties. Het zijn coaches en technologen die via deze data een brug slaan tussen mens en machine.

3. Freelance professor De aanhoudende groei van online opleidingen en de introductie van alternatieve accreditaties leidt tot groei in freelance of onafhankelijke professoren. Interne training en 'cognitieve centra' geven het personeel de ruimte om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

4. Technologiemakelaar Koopadvies en onderhandelingsondersteuning voor afdelingen in een bedrijf om ervoor te zorgen dat alle technologie compatibel is en samenwerkt. Dit waren voorheen mogelijk sales- of IT-managers.

5. Interactionist Begrijpt en verbetert de gebruikerservaring en verbetert samenwerking en productiviteit tussen mens en machine.

Tekort

Hoewel de onderzoekers een optimistisch beeld van de toekomst schetsen, benadrukken ze dat er op korte termijn nog wel werk aan de winkel is. Door de snelle veranderingen kan er een tekort aan vaardigheiden ontstaan. Universiteiten en opleidingsinstellingen lijken hier nu nog niet voldoende op in te spelen. "CEO's moeten bereid zijn hun bedrijf opnieuw vorm te geven om in te kunnen spelen op de productiviteitspotentie van AI", legt Dube uit. "Die reis begint met fundamentele wijzigingen aan de organisatiestructuur; wie ze aannemen voor welke functies en hoe ze de nieuwe relatie tussen mens en machine inzetten om efficiëntie en innovatie te maximaliseren."