Nieuws Personeel

Iets minder vrouwen in bestuur bedrijfsleven

Het aantal vrouwelijke bestuurders bij bedrijven die genoteerd staan op de Amsterdamse beurs is dit jaar licht gedaald. Het aantal vrouwelijke commissarissen steeg wel. Vrouwelijke toezichthouders komen opvallend vaak uit het buitenland, schrijft Het Parool.

Koos Schwartz 6 september 2016

Femaleboardindexbestuurvrouwenbedrijfsleven1065

Dit blijkt uit de Female Board Index 2016, een onderzoek naar de samenstelling van raden van bestuur en raden van commissarissen. Het onderzoek betrof 83 beursgenoteerde bedrijven.

Die 83 bedrijven hebben samen 212 directieleden in dienst. Vijftien daarvan (7,1 procent) zijn vrouw. Vorig jaar waren het er nog twee meer. PostNL en uitgever WoltersKluwer zijn de enige bedrijven met een vrouwelijke bestuursvoorzitter: Herna Verhagen en Nancy McKinstry.

Van de 441 commissarissen die bij die 83 bedrijven werken, zijn er 102 vrouw. Dat is 23,1 procent. Het aantal vrouwelijke commissarissen steeg licht: er waren er tien meer dan vorig jaar. Er werden relatief veel nieuwe vrouwelijke commissarissen benoemd: 23 van de 68 die dit jaar aantraden: 33,8 procent. Die vrouwen komen vaak uit het buitenland: 15 van de 23. Dat strookt met een trend bij Nederlandse bedrijven: als ze vrouwelijke commissarissen aantrekken, komen die, veel vaker dan mannen, uit het buitenland. Bijna de helft van de 102 vrouwelijke commissarissen is van buitenlandse komaf.

Het Nederlandse kabinet hanteert als streven dat raden van bestuur en raden van commissarissen voor minstens 30 procent uit vrouwen moeten bestaan. Slechts twee bedrijven, PostNL en AkzoNobel, voldoen daar op dit moment aan.

Unilever heeft de meeste vrouwelijke commissarissen: zes van de twaalf, van wie één uit Nederland: landbouwdeskundige Louise Fresco. Tot de bedrijven met veel vrouwen in raden (van bestuur én commissarissen) horen verder AkzoNobel, PostNL, DSM, Heineken, WoltersKluwer, verzekeraar DeltaLloyd en ABN Amro.

Van de 83 onderzochte bedrijven hebben er 23 helemaal geen vrouwen in hun bestuur of raad van commissarissen: waaronder Boskalis, Vopak, Ajax en biotechbedrijf Pharming.