Nieuws Personeel

Functioneren Belastingdienst in gevaar door chaos reorganisatie

De continuïteit van ,,vitale processen" van de Belastingdienst is in gevaar gekomen door de jongste reorganisatie. Dat schrijft een commissie vrijdag, die onderzoek heeft gedaan naar het besluitvormingsproces rond de hervorming. Het functioneren van de fiscus en het toezicht op de dienst moeten nu snel verbeteren, stellen de onderzoekers.

Van onze redactie 27 januari 2017

Belastingdienst reorganisatie problemen fiscus

De kern van het probleem is een vertrekregeling die helemaal uit de hand liep bij de Belastingdienst. Die kostte veel meer dan gepland en trok ook veel meer medewerkers dan vooraf gedacht. De baas van de Belastingdienst stapte eerder deze maand al op om de kwestie.

Checks and balances

,,Omdat de checks and balances zowel binnen de Belastingdienst als het ministerie van Financiën niet op orde zijn, acht de commissie risico's voor de toekomst niet uitgesloten." De Commissie onderzoek Belastingdienst werd gevormd door Hans Borstlap en Tjibbe Joustra.

Onbeheerst proces

Volgens Joustra was de vertrekregeling een onbeheerst proces. ,,Daardoor is de continuïteit niet langer geborgd, met risico’s voor de inning van belastingen." Aan het nut van de reorganisatie twijfelt de commissie overigens niet.

Veel te autonoom

In hun rapport schrijven ze verder dat de Belastingdienst veel te autonoom werkt. Er is sprake van ,,informele communicatie en besluitvorming''. Er was geen behoefte om heldere afspraken te maken met staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën), ,,terwijl de ambtelijke en politieke leiding daar evenmin op hebben aangestuurd".

Interne sturing

Het is ,,dringend noodzakelijk'' dat het toezicht op de dienst door het ministerie van Financiën wordt versterkt, aldus de commissie. Verder moet de interne sturing bij de fiscus met voorrang worden verbeterd, net als de beheersing van processen.