Nieuws Personeel

Is de Flexwet zelf flexibel genoeg?

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over die Wwz, Asschers grote hervorming. De nieuwe regels voor flexwerk en ontslag zijn sinds 1 juli 2015 van kracht. Hoe ontwikkelt de praktijk zich? Bewijst die Asschers gelijk, of hebben de sceptici een punt die meenden dat de wet averechts zou werken? De Volkskrant evalueert de wet.

Gijs Herderscheê 9 maart 2016

Flexwet Asscher

OntslagprocedureBij ontslag van individuele werknemers moet de werkgever de noodzaak bij de rechter met een dossier aantonen. Daar wringt de schoen. De rechter wijst ontslagverzoeken vaak af, vooral van het midden- en kleinbedrijf, omdat het dossier niet op orde is. Het midden- en kleinbedrijf klaagt daarover.

TransitievergoedingElke werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, krijgt bij ontslag een 'gouden handdruk'. In jargon heet die: transitievergoeding. Die kan oplopen tot 75 duizend euro. Dat schiet veel werkgevers in vooral het midden- en kleinbedrijf in het verkeerde keelgat.

Vaste contracten

Hoewel de conjunctuur aantrekt, groeit het aantal vaste contracten niet. Het midden- en kleinbedrijf, dat ooit de naam 'banenmotor' had, is door de opgelegde risico's huiverig om mensen aan te nemen. Die risico's - twee jaar Ziektewet, transitievergoeding - loopt de werkgever niet met flexkrachten, dus hebben die nog de voorkeur.

De Wet werk en zekerheid wordt woensdag in de Tweede Kamer besproken. Lees het volledige artikel op de website van de Volkskrant.