Nieuws Personeel

Kleine bedrijven staan te springen om werknemers

Wie een blik werpt op de lijst van sectoren met personeelstekorten, ziet meteen waar het probleem het meest pregnant is: in de ict. Al 2,5 jaar spant deze sector de kroon en het probleem wordt almaar groter, zo staat in het AD.

Natasja de Groot 27 juni 2017

Personeelstekort horeca

Tekort mankracht ict

Begin 2009 gaf een op de negen ict-bedrijven aan een tekort aan arbeidskrachten te hebben; inmiddels zegt een kwart hiermee te worstelen. Een groeiend probleem dus, dat volgens werkgevers serieuze problemen oplevert voor de bedrijfsvoering. Een op de vier bedrijven in de ict zegt minder te kunnen produceren door het tekort aan mankracht, zo blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Horeca en industrie

Niet alleen ict- en bouwbedrijven hebben te weinig personeel, ook andere sectoren kampen met het probleem. Sterker: in de horeca en de industrie is de behoefte aan arbeidskrachten groter dan in de bouw. In de horeca zegt 11,3 procent van de werkgevers te weinig personeel te hebben; in de industrie is dat 9,9 procent. In de bouw komt het tekort uit op 7,6 procent.

Extra zwaar

Kleinere bedrijven hebben het extra zwaar. Voor hen is het nog moeilijker om aan personeel te komen. In de ict-sector loopt een op de drie kleine bedrijven tegen het tekort aan, onder de grotere bedrijven is dat een op de vijf. Landelijk ligt het gemiddelde voor kleinere bedrijven op een op negen en voor grotere bedrijven op een op elf.

Baan bij groot bedrijf

Hoewel de kansen op een baan in het midden- en kleinbedrijf groter zijn, lijken werkendzoekenden meer te voelen voor een baan bij een groot bedrijf als Philips, Shell of Randstad. Al jaren prijken die namen hoog op het lijstje van het Intermediair Imago Onderzoek, dat meet waar afgestudeerden het liefst zouden werken.

Lees ook: Extra banen bij MKB

Meer verantwoordelijkheid

Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University, kunnen werkzoekenden hun pijlen beter richten op de kleinere bedrijven. ,,Daar zijn meer banen beschikbaar én je krijgt meer verantwoordelijkheid."

Delfstoffenwinning

In de delfstoffenwinning speelt het personeelstekort het minst. Deze sector voerde tot 2015 het lijstje aan, maar door de gedaalde olieprijzen én het dichtdraaien van de gaskraan is de vraag naar arbeidskrachten flink teruggelopen. Maar 3 procent van de bedrijven die delfstoffen winnen, heeft last van een personeelstekort.

Delfstoffenwinning

In de delfstoffenwinning speelt het personeelstekort het minst. Deze sector voerde tot 2015 het lijstje aan, maar door de gedaalde olieprijzen én het dichtdraaien van de gaskraan is de vraag naar arbeidskrachten flink teruggelopen. Maar 3 procent van de bedrijven die delfstoffen winnen, heeft last van een personeelstekort.

Een op de tien

Hoewel de behoefte aan arbeidskrachten is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren, zijn we nog niet terug op het niveau van net voor de crisis. In 2008 werd nog bij een op de vijf niet-financiële bedrijven de productie gehinderd door een tekort aan arbeidskrachten. Nu geldt dat voor een op de tien niet-financiële bedrijven.

Optimisme

Genoeg reden voor optimisme onder werkzoekenden: het CBS meldde recent nog dat in het eerste kwartaal van 2017 het aantal openstaande vacatures het sterkst is gegroeid sinds tien jaar. In Nederland zijn er nu 2,6 werklozen per vacature; een jaar geleden waren dat er nog 3,9.

Werkenden lijken meer te voelen voor een baan bij een groot dan bij een klein bedrijf