Nieuws Personeel

'Kracht van familiebedrijven moet werkloosheid terugdringen'

Familiebedrijven zijn de hoeksteen van onze economie. Circa 69 procent van alle bedrijven in Nederland is een familiebedrijf. In een provincie als Overijssel is dit aandeel zelfs nog groter en gaat het om ruim driekwart van de bedrijven. Samen zijn familiebedrijven goed voor bijna de helft van het aantal banen in Nederland. Als het goed gaat met familiebedrijven, gaat het goed met onze economie en de werkgelegenheid.

Eddy van Hijum en Ilse Matser 6 april 2016

Familibedrijven ANP Thomas Muncke

Wellicht nog belangrijker is de verankering van familiebedrijven in de samenleving. Deze ondernemingen zijn vaak kleine tot middelgrote mkb-bedrijven met een sterke oriëntatie op de lange termijn, ze zijn geworteld in en betrokken bij de regio en ze hechten aan een duurzame relatie met hun medewerkers. Ook zijn familiebedrijven relatief vaak solide gefinancierd en daardoor minder afhankelijk van banken.

InnovatieIn het economisch beleid van de overheid bestaat echter nog amper specifieke aandacht voor familiebedrijven. Er gaat veel geld naar het stimuleren van innovatie in topsectoren en het stimuleren van (hightech) startups. Maar het belang van continuïteit en geleidelijke groei van bestaande familiebedrijven lijkt onderbelicht.

Om de regionale economie te versterken en de werkgelegenheid te stimuleren vinden wij dat hierin verandering moet komen. Zo beschikken externe deskundigen over een groot netwerk, specifieke kennis en ervaring. Het moet voor ondernemers een eenvoudige en logische stap worden om nauw samen te werken met deze experts, passend bij de identiteit en cultuur van het familiebedrijf.

Een groot aantal familiebedrijven gaat de komende jaren over in andere handen, al dan niet komen ze in handen van een nieuwe generatie. Dit kan een langdurig proces zijn met emotionele kanten. De uitwisseling van ervaringen over bedrijfsopvolging verdient volle ondersteuning.

BedrijfsopvolgersOok pleiten wij voor de introductie van een investeringsregeling voor jonge bedrijfsopvolgers, analoog aan de bestaande regeling voor jonge landbouwers: een impuls voor de nieuwe generatie om het bedrijf te moderniseren of te verduurzamen.Tevens willen we dat er in het hoger onderwijs aandacht komt voor het voortzetten van een bedrijf, dit naast de voorzieningen die er zijn om een bedrijf te beginnen. Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim en de provincie Overijssel werken hierbij al nauw samen.

Ook de rijksoverheid zou in haar beleid en regelgeving veel meer rekening moeten houden met het belang van familiebedrijven. De huidige regels voor ontslag, het betalen van transitievergoedingen en loondoorbetaling bij ziekte werken echt contraproductief.

DuurzaamheidFamiliebedrijven hechten zeer aan een duurzame relatie met medewerkers in vaste dienst, maar de financiële risico's stapelen zich op. En voor wat betreft de erf- en schenkbelasting bij de overdracht van een familiebedrijf zou Nederland het voorbeeld van Zweden kunnen volgen: schaf deze geheel af.

Kortom, laten we onze familiebedrijven koesteren en een centrale plek geven in het economisch beleid. Als alle familiebedrijven één personeelslid extra in dienst nemen, levert dat een enorme bijdrage aan de afname van de werkloosheid.Eddy van Hijum is gedeputeerde economie van de provincie Overijssel en lid van het CDA. Ilse Matser is lector familiebedrijven bij Hogeschool Windesheim.

FamiliebedrijvenFamiliebedrijven zijn goed vertegenwoordigd in Twente en de Achterhoek. Ze nemen 76 procent van het totaal aantal ondernemingen voor rekening. Landelijk gezien ligt dat percentage op 69 procent. In het midden- en kleinbedrijf komen relatief meer familiebedrijven voor dan in het grootbedrijf.

Voorbeelden uit deze regio:- Het merendeel van de agrarische bedrijven. De oudste boerenfamilies komen uit de Achterhoek.- De meeste toeristische bedrijven.Andersoortige familiebedrijven: - Van Merksteijn International, actief in de staalindustrie, gevestigd in Almelo.- Zwanenberg Food Group, actief in voedingsindustrie: vleeswaren, conserven en specialiteiten. Hoofdkantoor in Almelo.- ADG Dienstengroep, actief in de zakelijke dienstverlening. Gevestigd in Almelo.- Heupink & Bloemen Tabak, actief in tabaksindustrie, gevestigd in Ootmarsum.- Nijhof-Wassink, specialist in bulkvervoer over weg, spoor en water. Hoofdvestiging in Rijssen.- SES Creative, speelgoedfabriek gevestigd in Enschede.- Roetgerink Mode en Schoenen, gevestigd in Enter.- Food Connect, actief in de voedingsbranche, onder meer in de maaltijdservice. Bedrijf is gevestigd in Almelo.- Bolk Transport, gespecialiseerd in bijzonder transport, logistiek en distributie. Gevestigd in Almelo.- Vaartjes Transport, gespecialiseerd in het laden, vervoeren en lossen van hoogwaardige machines.Gevestigd in Hengelo.Foto: ANP/Thomas Muncke