Nieuws Personeel

Waarom jij de leasebak van jouw vertrekkende werknemer moet betalen

Veel leaserijders die willen wisselen van baan worden geconfronteerd met hoge afkoopsommen van de huidige leaseauto. Dat constateert de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR). Dat schrijft het AD.

Niek Schenk 24 augustus 2018

Leaseauto 2

,,De werkgever presenteert de rekening bij de vertrekkende werknemer'', aldus VZR. ,,Vaak zijn deze buitensporig en niet zelden bedraagt de rekening zomaar € 10.000.'' VZR constateert in het afgelopen halfjaar een toename in klachten over autoregelingen van 25 procent.

Lees ook: Waarom je arbeidsongeschikte werknemers hun auto van de zaak mogen houden

Afkoopregeling

Uit onderzoek van VZR blijkt dat 81 procent van alle werknemers met een ‘auto van de baas’ hiervoor een autoregeling getekend heeft, waarin de richtlijnen staan voor het gebruik van de zakenauto. In bijna de helft (47 procent) van alle autoregelingen is er sprake van een afkoopregeling bij het voortijdig beëindigen van het dienstverband. Dit was vroeger met name het geval bij auto’s die 'boven budget waren, 'maar steeds vaker betreft dit ook de reguliere leaseauto.

Eerder inleveren

Als een werkgever een leaseauto eerder dan gepland inlevert bij de leasemaatschappij, krijgt de werkgever hiervoor een (gepeperde) rekening gepresenteerd: de afkoopsom. Deze rekening wordt vaak zonder pardon volledig doorgeschoven naar de werknemer.

Zorgplicht

VZR vindt dat werkgevers een zorgplicht hebben om de auto eerst een andere bestemming binnen het bedrijf te geven en de eventuele afkoopsom zo goed mogelijk uit te onderhandelen met de leasemaatschappij. Verder moet het schadebedrag van het vroegtijdig inleveren wel realistisch zijn en mag de werkgever geen btw doorberekenen.

Second opinions

Jan van Delft, voorzitter VZR: ,,Wij ontvingen in het afgelopen halfjaar vier keer zoveel vragen over afkoopsommen. Wij zijn continu bezig met het narekenen van afkoopsommen en het uitvoeren van second opinions. Dit loopt de spuigaten uit. Het is zaak dat werkgevers hun verantwoording nemen en het er niet op aan laten komen.”