Advertorial van Koch Advocaten

Advertorial Leiderschap

Fysieke klachten bij werknemers? Tips van advocaat Mulderink voor werkgevers

In de loop der jaren hebben zich een aantal specifieke beroepsziekten ontwikkeld, schrijft advocaat Ed Mulderink van Koch Advocaten uit Breda.

Ed Mulderink 28 maart 2019

Ed Mulderink Koch advocaten

Aanvankelijk veelvuldig voorkomende lage rugklachten, vervolgens kwamen rsi-klachten -waar zijn deze klachten gebleven?- volop in beeld en de laatste jaren doet de burn-out steeds meer zijn intrede.

Dat het helaas regelmatig voorkomt dat werknemers ten onrechte in een dergelijk ziektebeeld duiken, terwijl er eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict is een gegeven. Anderzijds moet ook niet vergeten worden dat wel zeer zorgvuldig moet worden omgegaan bij ziekmeldingen.

In de praktijk blijkt dat namelijk regelmatig fout te gaan hetgeen ook veel irritatie oplevert bij werkgevers. Het gerechtshof in Den Bosch heeft recentelijk geoordeeld dat een werkgever haar zorgplicht had geschonden omdat onvoldoende aandacht was besteed aan de herhaaldelijke klachten zoals deze door de desbetreffende werknemer over een leidinggevende waren geuit.

De zorgplicht voor de werkgever hield volgens het Hof in dat een werkgever zodanige maatregelen dient te treffen en ook aanwijzingen geeft, dat daarmee zoveel mogelijk wordt voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Deze uitspraak sluit ook aan op het wetsvoorstel waarin het recht op onbereikbaarheid van een werknemer is beschreven. Het is met andere woorden zaak om, ondanks dat regelmatig de nodige twijfel over klachten van een burn out bestaat, daar zeer zorgvuldig en ook met behulp van deskundigen mee om te gaan.