Nieuws Leiderschap

Jacco Vonhof (MKB-Nederland): 'Ondernemers willen nut voor samenleving bewijzen'

Politiek en kabinet moeten veel meer oog hebben voor de maatschappelijke waarde van ondernemers. Dat kan leiden tot andere afwegingen in beleid en doet meer recht aan wat ondernemers doen en waar zij voor staan. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland bij het verschijnen van het rapport De maatschappelijke waarde van ondernemers, dat in opdracht van de ondernemersorganisatie is opgesteld door Impact Centre Erasmus in Rotterdam.

De Ondernemer 9 januari 2020

Sociaal ondernemers mkb nederlanders

Ontwikkeling en kansen voor medewerkers (opleiden van personeel, hulp bieden bij schulden) staat op één bij ondernemers. (Foto: Shutterstock)

MKB-Nederland wil daarom dat het Sociaal Cultuur Planbureau de maatschappelijke waarde van ondernemers voortaan structureel gaat onderzoeken. ,,Het rapport van Impact Centre Erasmus kan daarvoor dienen als aftrap."

''Ondernemers lossen talloze sociaal-maatschappelijke problemen op door 'gewoon' in actie te komen''

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Economische bril

,,De overheid ziet ondernemers vooral door een economische bril, maar heeft veel minder zicht van hun maatschappelijke waarde", zegt Vonhof. ,,Ze wil bij ondernemers van alles afdwingen met regelgeving, maar weet niet wat ondernemers uit zichzelf allemaal doen. Als je dat wel weet, kun je hen stimuleren en faciliteren, in plaats van regels en verplichtingen opleggen die op papier misschien werken, maar niet in de praktijk. En dan weet je ook waar wat ondernemers belangrijk vinden. Dat is wat anders dan alleen winst maken, zoals vaak wordt gedacht. Ondernemers lossen talloze sociaal-maatschappelijke problemen op door 'gewoon' in actie te komen."

Intrinsieke motivatie

Eerder onderzoek in opdracht van MKB-Nederland liet al zien dat mkb-ondernemers jaarlijks alleen al meer dan 1 miljard euro bijdragen aan lokale maatschappelijke doelen, zoals de voetbalclub of muziekschool. Met het rapport van Impact Centre Erasmus is voor het eerst de volle breedte van de maatschappelijke waarde van het mkb in kaart gebracht.

Er is onder meer gekeken naar diversiteit en inclusiviteit binnen mkb-bedrijven, naar ontwikkeling en kansen voor medewerkers, naar verduurzaming, het beperken van de ecologische footprint en de rol die ondernemers spelen in de gemeenschap, zoals ten aanzien van leefbaarheid en sociale cohesie.

Lees ook: Jacco Vonhof: 'Politiek neemt de tijd, werk bij mkb droogt op'

Het rapport maakt duidelijk dat ondernemers veel maatschappelijke initiatieven ontplooien, dat ze dat heel gewoon vinden en er doorgaans niet mee te koop lopen. ,,Het is geen affiche om te laten zien hoe goed ze zijn, ze hebben een intrinsieke motivatie om het goede te doen. Daar moet je als overheid op voortbouwen", aldus Vonhof.

Kansen voor medewerkers

Niet minder dan 94 procent van de ondervraagde ondernemers vindt dat op minimaal een van de genoemde thema’s een (zeer) belangrijke rol voor het mkb is weggelegd. Meer dan 80 procent geeft vervolgens aan ook daadwerkelijk actief te zijn op een of meerdere terreinen. Daarbij staan de ontwikkeling en kansen voor medewerkers (opleiden van personeel, hulp bieden bij schulden) op één, gevolgd door het vervullen van een rol in de gemeenschap en het steunen van en meewerken aan lokale organisaties (financieel en door vrijwilligerswerk van ondernemer en personeel).

''Ondernemers verdienen meer waardering voor wat zij doen. In politieke en publieke discussies ontbreekt het besef en is er weinig aandacht voor''

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Het onderzoek laat ook zien dat ondernemers duidelijke prioriteiten stellen in de maatschappelijke waarde die ze met hun onderneming willen creëren. Het vraagt vaak een forse (tijds)investering om hiermee aan de slag te gaan en het is lastig - vanwege de beperkte omvang van het bedrijf - om op een goede manier met meerdere thema’s tegelijk bezig te zijn. In het rapport staan mooie voorbeelden van ondernemersinitiatieven en eerlijke verhalen van ondernemers over waar zij tegenaan lopen.

Meer waardering

Vonhof: ,,Ondernemers verdienen meer waardering voor wat zij doen. In politieke en publieke discussies ontbreekt het besef en is er weinig aandacht voor. Met dit onderzoek willen wij daar verandering in brengen. We hebben hiermee een raamwerk neergezet waar de overheid mee verder kan. Wij willen graag dat het Sociaal Cultureel Planbureau de maatschappelijke waarde van het mkb als onderzoek gaat opnemen in zijn jaarprogramma."

Lees ook: MKB-Nederland: meldpunt en juridische stappen stikstofproblemen