Nieuws Leiderschap

Wat je als ondernemer moet weten over reprorecht

Iedereen kent het gemak van even een artikel delen of een kopietje maken van een relevant stuk voor intern gebruik. Wat minder bekend is, is dat veel van deze stukken beschermd worden door het auteursrecht en dat je voor het gebruik dus moet betalen. Hier moet je rekening mee houden.

Stef Zuyderhoudt | Foto: Pexels 7 oktober 2018

Reprorecht auteursrecht

Simpel gezegd is reprorecht de vergoeding die je als ondernemer betaalt voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hiervoor krijg je één keer per jaar een factuur van de Stichting Reprorecht. Het geld dat de stichting hiermee ophaalt wordt verdeeld onder de auteurs die recht hebben op compensatie. Dit kan je vergelijken met de vergoeding die je betaalt voor het gebruik van muziek, waarvoor je aan Stichting Buma een vergoeding betaalt.

Kosten

Hoeveel je betaalt is van twee factoren afhankelijk; hoe groot je bedrijf is en hoeveel je kopieert. Onder kopiëren valt ook het delen van materiaal via de mail of het beschikbaar maken van teksten op intranet. Om te bepalen hoeveel je kopieert laat de Stichting Reprorecht onderzoek doen door bureau Veldkamp. Dit bureau maakt gebruik van de volgende indeling in categorieën.

  1. Geen kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal
  2. Minder dan gemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Meer dan gemiddeld

De grootte van je bedrijf wordt bepaald door het aantal werknemers die je hebt.

Lees ook: Dit moet je weten over het wel/niet afschaffen van de dividendbelasting

Zelfstandigen zonder personeel

Als ZZP’er val je officieel onder de categorie “tot twintig werknemers”. Deze categorie betaalt in principe €17,12 per jaar, maar omdat je zonder collega’s niet veel kopieert was dit bedrag naar verhouding hoog. Deze regeling is op verzoek van het Platform Zelfstandige Ondernemers omgezet in een alternatief waarbij er per kopie betaald werd. Dat bleek moeilijk controleerbaar en de bedragen waar het over ging waren zo klein, dat ook deze regeling inmiddels afgeschaft is. Krijg je als ZZP’er toch een factuur, dan kan je bezwaar maken via de website van Stichting Reprorecht.

Toekomst

Hoe lang de heffing op reprorecht nog blijft bestaan is op dit moment niet duidelijk. Nu steeds meer bronnen hun verdienmodel bouwen rond het delen van content op social media, komt er steeds meer discussie over de toekomstbestendigheid van de heffing. Immers, de websites die hun content willen afschermen hebben bijna allemaal een paywall opgezet of een ander verdienmodel bedacht.