Nieuws Leiderschap

In de voetsporen van Dijkgraaf, Kuipers en Helder: welke ministerpost ambiëren topondernemers?

Robbert Dijkgraaf, Ernst Kuipers en Conny Helder hebben geen politieke loopbaan, maar maken toch een opvallende carrièremove: het ministerschap in kabinet Rutte-IV. Volgen ze hun idealen of zijn ze nu al verblind door macht? We vroegen drie directeuren van Nederlandse bedrijven of het wat voor hen zou kunnen zijn, zo’n ministerpost. En wat zouden ze op de agenda zetten?

Van onze redactie 17 januari 2022

Dijkgraaf Kuipers De Jonge

Van links naar rechts Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet Rutte-IV. Foto: ANP

Vol trots glimlachten er maandag 10 januari negentien ministers vanaf het bordes naar de camera’s. Zojuist beëdigd door de koning en vol goede moed. En hoewel de politiek geïnteresseerden onder ons de meeste dames en heren wel kennen, is het opvallend dat er een aantal nieuwe gezichten op de foto prijken. Althans, nieuw in de politiek. Robbert Dijkgraaf, Ernst Kuipers en Conny Helder. Hoe denkt de Nederlandse bedrijfstop over de politieke loopbaan van de drie? En zouden ze zelf minister willen zijn?

Willem Bos, creatief directeur van online recruitmentorganisatie Pro Contact vindt het een positieve ontwikkeling dat een aantal nieuwe ministers goed weet hoe het er in het bedrijfsleven aan toegaat. Daarbij sluit hij een stap naar de politiek niet uit.

''Het gebeurt nog té vaak dat werknemers niet de tijd krijgen een opleiding te volgen, terwijl dit wel is beloofd. Dat is eeuwig zonde''

Willem Bos, creatief directeur Pro Contact

Werkgevers moeten meer focussen op het talent van mensen in plaats van cv

,,Het liefst zou ik dan plaatsnemen op de stoel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en direct aan de slag gaan met de vraag hoe we 1,1 miljoen Nederlanders, die vallen onder het onbenut arbeidspotentieel, weer aan het werk kunnen krijgen. Dat ontbreekt tot op heden nog helaas'', zegt Willem Bos.

,,Wat mij betreft mag het wel wat innovatiever op de arbeidsmarkt. Eén van mijn andere speerpunten is dat werkgevers meer moeten focussen op het talent van mensen in plaats van het cv. Dit vergt een radicaal andere aanpak. Als minister zou ik alles op alles zetten om dit te stimuleren. Daarnaast zou ik mij ook hard maken voor ontwikkeling van werknemers. Ik vind dat leren verankerd moet worden in arbeidscontracten. Het gebeurt nog té vaak dat werknemers niet de tijd krijgen om een opleiding te volgen, terwijl dit wel is beloofd. Dat is eeuwig zonde”, aldus de Pro Contact-topman.

Lees ook: Wie is de nieuwe EZ-minister Micky Adriaansens en wat verwacht ondernemend Nederland van haar?

Werknemers hebben recht op een veilige en verantwoorde manier van werken

Willem Bos krijgt concurrentie op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook Ard Huininga, ceo van uitzendplatform Youbahn ziet deze post wel zitten. Niet geheel verrassend zou hij zich met name focussen op de platformisering van de arbeidsmarkt. ,,Wij zien al lange tijd dat de arbeidsmarkt continu verandert, maar dat de regelgeving alsmaar achterloopt. Het gevolg is dat hierdoor een aantal zzp-platformen opereren in een grijs gebied als het gaat om wet- en regelgeving. Als ik de kans zou krijgen dit probleem aan te pakken, dan zou ik dat zeker doen. Werknemers hebben er recht op om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen werken. Oók op de nieuwe manier, zoals via een uitzendplatform.”

''Alle peilen richt ik dan op het doorzetten van de digitale transitie die door de coronacrisis is ingegeven''

Tom Bos, directeur NCOI Online Academy

Op de gloednieuwe stoel van staatssecretaris voor digitalisering

Directeur van NCOI Online Academy, Tom Bos, is minder enthousiast als we hem vragen naar een eventuele carrièreswitch naar de politiek. Naar zijn idee zijn ministerposten vaak te breed om écht impact te kunnen maken. Hij ambieert daarom liever het staatssecretarisschap: ,,Ik zou mijn kans zeker grijpen als ik op de gloednieuwe stoel van staatssecretaris voor digitalisering zou mogen zitten. Alle peilen richt ik dan op het doorzetten van de digitale transitie die door nood van de coronacrisis is ingegeven.''

Tom Bos: ,,Een van mijn eerste acties zou een belletje aan Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zijn. Met hem wil ik in overleg om te zorgen voor echt kwalitatief online onderwijs voor iedereen. In Covid-tijden was het behelpen en improviseren, maar de beweging is ingezet om een leven lang leren echt voor iedereen persoonlijk te faciliteren. Dan moet technologie wel mee werken.”

Lees ook: Minister Helder ontvangt 300.000 handtekeningen voor openen sportlocaties

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws