Nieuws Leiderschap

Waarom vrouwen beter geschoold, maar zelden de baas zijn

Het aantal vrouwen met een baan op hbo- of universitair niveau blijft toenemen. Maar zij stoten vanuit deze banen maar mondjesmaat door naar hogere managementfuncties. Het spreekwoordelijke glazen plafond is nog niet geslecht.

Marloe van der Schrier 15 november 2019

Vrouw ceo opleiding

Vrouwen vervulden vorig jaar 45 procent van de banen waarvoor een hbo of universitaire opleiding nodig is, tegen 43 procent in 2013. De hoogopgeleide vrouwen zijn volgens het CBS oververtegenwoordigd in de zorg-, de welzijnssector en het onderwijs. Mannen vormen op hun beurt de meerderheid in de ict, in technische beroepen en het management.

Populaire vrouwenberoepen

Dat vrouwen zich vooral senang voelen in sociale beroepen is tussen 2013 en 2018 niet veranderd. Zo is meer dan 80 procent van de gespecialiseerde verpleegkundigen en leerkrachten op basisscholen vrouw. Andere populaire vrouwenberoepen zijn maatschappelijk werker, psycholoog, socioloog en fysiotherapeut.

''Jonge meisjes worden weinig geconfronteerd met vrouwen in hoge functies in de technische sector''

Tanja Traag, CBS

Ook vrouwen die nu nog studeren, doen dat veel vaker dan mannen in de sociale hoek. Diergeneeskunde en de zorg zijn eveneens populaire studierichtingen bij vrouwen. Mannen hebben de overhand in technische studies.

Eenmaal aan het werk, promoveren vrouwen minder vaak naar managementfuncties dan mannen. Volgens het CBS speelt hierbij mee dat vrouwen vaak in deeltijd werken. Ook in de top van de overheid en het bedrijfsleven komen minder vrouwen voor.

Niet verrassend

Onderzoeker Tanja Traag is in het AD niet verbaasd over de uitkomsten van het CBS-onderzoek: ,,Op zich is het beeld niet erg verrassend, maar het is wel opvallend dat er zo weinig progressie is. Als je bedenkt hoezeer het onderwijsniveau van vrouwen is opgeklommen, vraag je je toch af hoe het kan dat het nog niet wordt vertaald naar topfuncties.''

Lees ook: Tineke Rensen stimuleert vrouwelijke ondernemers: 'Met lef bereik je de top'

Een belangrijke reden ziet Traag in de verschillen tussen de sectoren. In ruim een derde van de beroepsgroepen, zoals het onderwijs en de zorg, werken (veel) meer vrouwen dan mannen. In de techniek en de ict overheersen de mannen en komen de percentages hoogopgeleide vrouwen niet boven de 25 procent uit.

Vastgeroeste (rol)patronen

,,Het zit vooral in de keuzes die jongeren en studenten maken. Wat mensen willen worden, heeft voor een groot deel te maken met rolpatronen'', zegt Traag. ,,Je ziet om je heen vooral vrouwen in verzorgende beroepen en in het onderwijs. Jonge meisjes worden weinig geconfronteerd met vrouwen in hoge functies in de technische sector.''

Ook de komende jaren lijkt er nog weinig verandering in de vastgeroeste (rol)patronen te komen. Wat ook niet meewerkt volgens Traag, is dat van de vrouwen die uiteindelijk afstuderen in een technische opleiding, maar één op de drie ook daadwerkelijk gaat werken in die sector.