Nieuws Leiderschap

Werkgevers stimuleren werknemers nog te weinig om te bewegen

Werknemers zitten nog te veel en werkgevers stimuleren ze nog te weinig om te bewegen, dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Jobbird.

De Ondernemer | Foto: Pixabay 22 februari 2017

Kantoor zitten bewegen 1

Werkgevers moeten werknemers stimuleren meer te bewegen, maar dat kan volgens experts alleen als ze zich meer bewust worden van het belang. Nederlanders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s die komen kijken bij te veel stilzitten op het werk. Meer dan de helft van werkend Nederland zit de hele dag.

  • 19 procent van de zitters beweegt tijdens een werkdag helemaal niet, ook niet in tijdens de pauze
  • 34 procent maakt slechts incidenteel een ommetje
  • 14 procent doet af en toe rek- en strekoefeningen of loopt een rondje
  • 33 procent van de ondervraagden heeft een actieve baan waarbij veel bewogen wordt

Beginfase

“Men is zich niet voldoende bewust van de risico’s, terwijl zitten het arbeidsrisico van de 21e eeuw dreigt te worden”, zegt Peter-Jan Mol van Kenniscentrum Sport, het nationale kennisinstituut op terrein van sport en bewegen. Te veel stilzitten brengt veel risico’s met zich mee. Hoe langer je zit, hoe groter de kans op vroegtijdig overlijden, hart- en vaatziekten, diabetes en mogelijk ook depressie en vormen van kanker. Toch zit Nederland massaal.

“Werkgevers zouden iets moeten doen aan dit probleem, maar meestal zijn ze er niet of onvoldoende mee bezig.” De bewustwording is volgens Mol dan ook nog in de beginfase. Recent onderzoek van TNO wees uit dat Nederlanders gemiddeld 10,1 uur per dag zitten en daarmee de Europese koploper zijn.

“De werkgever kan immers verandering teweegbrengen. Het is daarom juist belangrijk dat werkgevers aanpassingen doen.” Mol geeft aan dat sommige medewerkers wel willen, maar dat hun baan het niet toelaat doordat er geen ‘sta-cultuur’ heerst, of omdat het volgens hun werkgevers niet kan. Mol vervolgt: “Werkgevers zijn bovendien vaak bang voor productiviteitsverlies wanneer werknemers minder zitten. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is.”

De hele dag zitten compenseren met een beetje sporten of bewegen buiten het werk helpt volgens Mol niet. “Om de risico’s echt te verkleinen moet je minstens dagelijks een uur intensief sporten en dat halen de meeste mensen bij lange na niet.” Beter is volgens Mol om niet te compenseren, maar vooral tijdens de werkdag actief te blijven.

Staan is eerste stap

“Door te adviseren bij campagnes van belangenorganisaties en het verspreiden van kennis en oplossingen voor dit probleem hopen we werkgevers te ondersteunen bij het veranderen van de zitcultuur”, aldus Mol. “Daarnaast willen we ze ook bewust maken dat er zonder investering al genoeg kan worden gedaan.”

“Vaker gaan staan is de eerste stap, bijvoorbeeld tijdens een overleg of een telefoontje.” Kenniscentrum Sport geeft nog meer tips:

  • Probeer na ieder uur een paar minuten in beweging te komen
  • Haal zelf koffie
  • Loop vaker naar collega toe in plaats van ze te bellen
  • Neem de trap
  • Richt het kantoor anders in door bijvoorbeeld printers en papierbakken in het midden van het kantoor te zetten waardoor de werknemer van zijn plek moet komen

Men is zich niet voldoende bewust van de risico’s, terwijl zitten het arbeidsrisico van de 21e eeuw dreigt te worden

Peter-Jan Mol, Kenniscentrum Sport