Nieuws Personeel

'Match vinden met beperkten'

Ze heten formeel 'mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt', maar Eric van der Horst van de Brabantse Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) vindt dat misplaatst. "Eigenlijk is het andersom: werkgevers voelen vaak een afstand tot deze mensen. En dat is niet nodig", zegt hij.

Geert Nijland 15 februari 2016

Bzwkijkdag1065

De regionale Kijkdag donderdag moet werkgevers en leidinggevenden de ogen openen. Van der Horst: "Op die dag zetten veertien ondernemers hun deuren open om collega's te laten zien hoe de Participatiewet in de praktijk uitwerkt."

Er is volgens Van der Horst koudwatervrees. "Bij werkgevers is veel onbekendheid met de doelgroep. Er is sprake van terughoudendheid. De veertien ambassadeurbedrijven willen daar verandering in brengen. De meeste werken al jaren met mensen uit de doelgroep. Dat zijn gehandicapten, langdurig werklozen en mensen met een verstandelijke beperking. Als deze mensen eenmaal aan het werk zijn, blijken het vaak loyale en trotse medewerkers te zijn. Ze zijn gemotiveerd en er is weinig ziekteverzuim onder hen."

Van der Horst zegt dat er veel te winnen valt door de werkgevers. "Veel bedrijven denken in vacatures, maar ze moeten in werk denken. Bij veel bedrijven ligt het werk verborgen. Dat is een gemiste kans. Je moet je best doen om een match te vinden."

Volgens Van der Horst is het zaak om niet alleen de directie maar ook het middenkader van bedrijven te overtuigen. "De weerstand zit vaak in de tussenlaag. Niet alleen de directeur moet daarom een kijkje komen nemen, maar ook de productiechef. Op de Kijkdag kunnen ze met deze mensen en collega's in gesprek gaan. Ze kunnen met eigen ogen zien dat het ook bedrijfseconomisch gezien aantrekkelijk is om deze mensen in dienst te nemen. Adviseurs van het Werkgever Service Punt (WSP) zullen ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden."

De Participatiewet trad in 2015 in werking en verving onder meer de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong). In het Sociaal Akkoord is de doelstelling opgenomen dat tot 2026 125.000 banen worden gecreëerd voor de doelgroep, 100.000 in de private sector en 25.000 bij de overheid. Van der Horst: "De werkgeversorganisaties hebben zich verplicht aan de afspraken. Als de doelstellingen niet gehaald worden, zal er enige dwang worden uitgeoefend."

Van der Horst is locatiemanager van Polytec in Roosendaal, een toeleverancier van de auto-industrie. Dat bedrijf met 350 werknemers heeft 26 medewerkers uit de doelgroep. Ze verrichten 'beschut' werk zoals het lassen van isolatiemateriaal en schoonmaakwerkzaamheden. Veertien medewerkers hebben intensieve begeleiding nodig en werken namens Polytec op de oude WVS-locatie in Bergen op Zoom. Van der Horst: "Dit is een bedrijf dat zoekt naar een duurzame toekomst. We zoeken dit om economische en sociale redenen. Er zijn weinig bedrijven die het om ideologische redenen doen, maar de meeste bedrijven willen wel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze hechten aan een goed imago."

De bedrijven die aan de Kijkdag meedoen, komen uit heel West-Brabant: van Halsteren tot en met Raamsdonksveer.