Nieuws Personeel

Meer banen in de zorg

Van onze redactie 25 januari 2016

Zorg stijging banen noord nederland

Het goede nieuws komt uit de publicatie 'Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Noord-Nederland 2016’, schrijft Drenthejournaal. Het onderzoek is uitgevoerd door stichting ZorgpleinNoord en stichting Venturaplus.

Uit het rapport blijkt dat Noord-Nederland de grootste daling van de werkgelegenheid in zorg en welzijn gehad heeft. Het aantal banen groeit ook in het minst gunstige toekomstscenario, vanaf 2018 in Groningen en Drenthe en vanaf 2019 in Friesland.

De banengroei geldt vooral voor hoger gekwalificeerd personeel. Aan hbo-verpleegkundigen wordt zelfs een tekort verwacht. De vraag naar werknemers met een lager mbo-niveau blijft naar verwachting dalen.

KnelpuntEen knelpunt is het verschil in het zorggebruik per regio. Mensen op het platteland maken vaker gebruik van ondersteuning en zorg. Door de vergrijzing van deze gebieden blijft de zorgvraag toenemen. Om dit knelpunt het hoofd te kunnen bieden, is samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en lokale overheden essentieel.