Nieuws Personeel

Melkveehouders gooien massaal handdoek in de ring

In één dag meldden bijna 500 melkveehouders zich om met hun bedrijf te stoppen. Dat is vier keer zoveel als de maandag opengestelde subsidiepot voor stoppende boeren toelaat, schrijft het AD.

Annemieke van Dongen 22 februari 2017

Boeren die gebruikmaken van de stoppersregeling was 1.200 euro per koe in het vooruitzicht gesteld. Die premie moet ervoor zorgen dat de melkveestapel snel inkrimpt, omdat Nederlandse melkveehouders volgens de Europese milieuregels te veel mest produceren. In plaats van de beoogde 10.000 koeien, hebben de boeren maandag echter al ruim 40.000 dieren aangemeld. De stoppende melkveehouders moeten binnen zes weken ophouden met melken. Het gros van hun koeien gaat vervroegd naar de slacht. De melkveehouders die zich hebben aangemeld, zitten nu in onzekerheid. Een loting zal bepalen wie van de stoppersregeling gebruik mogen maken.

"Dit mag toch geen loterij zijn? Mijn toekomst hangt hier vanaf", reageert de Achterhoekse melkveehouder Herman Bongen, hevig teleurgesteld. Hij besloot afgelopen zomer al met zijn bedrijf te stoppen omdat het niet meer uit kon; zijn relaas daarover op Facebook trok veel aandacht. "Ik had liever geen gebruikgemaakt van deze regeling, maar ik moet. Vanwege de onzekerheid over de toekomst van de melkveesector in Nederland, krijg ik mijn bedrijf niet verkocht."

In totaal is 50 miljoen euro stopperssubsidie beschikbaar in drie rondes. In de volgende rondes zal de premie per koe lager zijn. De subsidie die 60.000 koeien ‘uit de markt’ moet halen is deels afkomstig uit Brussel, deels uit de sector. De melkveehouders die overblijven, kunnen pas weer fosfaatrechten kopen om uit te breiden als collega’s genoeg koeien hebben weggedaan. Bongen: "Daarom is het in het belang van de sector dat alle boeren die zich nu hebben aangemeld, kunnen stoppen. Ik sta met mijn rug tegen de muur, mijn rente en vaste lasten lopen gewoon door."

Overleg

Ook landbouworganisatie LTO vindt dat alle melkveehouders die hebben ingetekend op de regeling met subsidie, moeten kunnen stoppen, zegt vakgroepvoorzitter Kees Romijn. Vandaag staat een overleg gepland tussen alle betrokken partijen, laat het ministerie van Economische Zaken weten. "Wij streven ernaar om alle boeren binnen vier weken duidelijkheid te geven."

Ondertussen maken de slachterijen zich op voor grote drukte. De capaciteit van het runderslachthuis van Vion in Tilburg zal komende weken te klein zijn, verwacht een woordvoerster van Nederlands grootste slachterij. "Wij bekijken de mogelijkheden bij andere slachterijen." Wakker Dier waarschuwde onlangs voor de langere veetransporten die dat tot gevolg heeft. De nieuwe regels om de fosfaatproductie van melkkoeien aan banden te leggen, zullen bovendien leiden tot meer schaalvergroting in de sector, bleek uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Koeien dreigen daardoor minder in de wei te komen.