Nieuws Personeel

Mismatch arbeidsmarkt: vraag en aanbod lopen elkaar mis

HR-professionals hebben grote moeite met het vinden en behouden van talent, blijkt uit onderzoek van FastFlex en ABN Amro. Hoewel het aantal nieuwe vacatures stijgt, blijft het werkloosheidscijfer hoog. Dit duidt op een mismatch: de vraag van bedrijven en het aanbod van zelfstandige professionals vinden elkaar niet.

Van onze redactie 21 juli 2016

Zzp 88

Het aantal hoogopgeleide zelfstandigen neemt sterk toe. Vooral binnen de IT-sector, overheid, zorg en zakelijke dienstverlening. Toch is het vinden van de juiste IT-professional op HBO- of universitair niveau lastig. Ze zijn schaars en erg gewild binnen hun eigen sector, maar ook binnen de overheid en financiële instellingen.

Nieuwe inzichten

Organisaties zien steeds vaker de strategische meerwaarde in van flexibele invulling van hun personeelsbestand. Flexibele krachten worden tegenwoordig vaker gezien als de oplossing voor innovatie en verandering binnen bedrijven in plaats van puur de invulling van 'piek en ziek'. Het kan voor een bedrijf veel opleveren om jonge zelfstandigen in te zetten. Zij kijken met een kritische en frisse blik naar de huidige bedrijfsprocessen of strategische besluiten.

Flexibilisering

"De flexibilisering van de arbeidsmarkt is actueler dan ooit", stelt Niels Huismans, business developer bij FastFlex. "In het begin van 2016 telde Nederland ruim een miljoen ZZP’ers. Omdat organisaties steeds vaker voor een kandidaat kiezen met de juiste kennis en hier de contractvorm ondergeschikt aan stellen, neemt de flexibilisering toe. Door de grote vraag naar zelfstandige professionals in bepaalde sectoren, durven ook steeds meer mensen de stap te zetten om als zelfstandige aan de slag te gaan."

Trendrapport

In het nieuw verschenen trendrapport worden de laatste marktontwikkelingen en de gevolgen daarvan uiteen gezet.