Nieuws Personeel

‘Mokerslag’ voor financiële sector

Natasja de Groot 2 februari 2016

Vivatschraptbanen1065

Verzekeraar Vivat schrapt één op de drie banen. Vakbond De Unie spreekt van ‘een mokerslag’ voor de gehele bank- en verzekeringswereld en pleit voor een Deltaplan Werkgelegenheid in de financiële sector. Bij Vivat verdwijnen de komende 3 jaar 900 tot 1200 banen, dat bericht het AD.

Vivat, de opvolger van het eerder genationaliseerde Reaal, noemt de ontslaggolf onvermijdelijk. De kosten liggen bij Vivat 30 procent hoger dan bij concurrenten. Om concurrender te worden, gaat het concern de processen en de organisatie vereenvoudigen. En dat gaat gepaard met massaontslag.

“De afgelopen jaren was er weinig geld, tijd en aandacht om aan de toekomst van het bedrijf te besteden omdat alle aandacht uitging naar overleven. Dat heeft geleid tot een achterstand ten opzichte van concurrenten,” laat Vivat weten.

Onder het verzekeringsconcern vallen nu nog verschillende merken als pensioenverzekeraar Zwitserleven, schade- en levensverzekeraar Reaal en pechhulpservice Route Mobiel. Op die verschillende afdelingen wordt hetzelfde werk gedaan.

Door het aantal labels te verminderen en met slimme digitale innovaties en verzekeringstoepassingen te werken, hoopt het bedrijf die achterstand te kunnen wegwerken.

Er werken nu nog 4700 mensen bij Vivat. De veranderingen moeten voor eind 2018 zijn doorgevoerd.

CultuurverschillenVivat is sinds vorig jaar in handen gekomen van het Chinese Anbang. Dat nam het bedrijf over van de overheid voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Wel was de afspraak dat de Chinezen 85 miljoen euro moesten meebetalen aan een belastingvordering en 1,35 miljard euro moesten steken in Vivat.

Niet lang na de overname moest topman Gerard van Olphen het veld ruimen, naar verluidt vanwege cultuurverschillen met de eigenaren.

Geruchten dat er een reorganisatie zou komen, hingen al langer in de lucht. Toch komt het besluit om 900 tot 1200 banen te schrappen hard aan bij de vakbonden. “We weten dat het niet goed gaat met Vivat. We realiseren ons dat er iets moet gebeuren, maar dit is toch een heftige boodschap,” zegt bestuurder Jolien Dekker van CNV Vakmensen.

Vakbond De Unie spreekt zelfs van een mokerslag voor de gehele sector. “Door het gebrek aan visie en te laat ingrijpen komen er grote groepen werkzoekenden tegelijk op een toch al krappe arbeidsmarkt. Na de verschillende ontslaggolven bij de banken komen we nu in het tijdperk van de verzekeraars. Er moet een Deltaplan Werkgelegenheid komen voor de financiële sector,” meent voorzitter Reinier Castelein.

Niet alleen bij Vivat spelen er problemen. Verzekeraars en banken staan voor een zware opgave. Zij moeten onder druk van automatisering en digitalisering en zwaardere kapitaalseisen de kosten zien te drukken.

Onder drukVolgens Castelein moet er een goed plan komen voor al die mensen die hun baan verliezen, zodat zij zich in alle rust en in hoge snelheid kunnen heroriënteren op een andere baan. Omscholing en bijscholing is volgens hem cruciaal.

De Unie heeft een somber toekomstbeeld voor de financiële sector. De vakbond waarschuwde al vaker dat de komende vijf jaar zo’n 50.000 ontslagen in de financiële sector gaan vallen.

Een aantal verzekeraars heeft de afgelopen jaren al forse bezuinigingen doorgevoerd. Zo kondigde Achmea een paar jaar geleden aan om afscheid te nemen van 4000 man.

De vakbond houdt zijn hart vast voor Delta Lloyd. Dat verkeert al langer in zwaar weer. Om de kapitaalbuffers te verhogen, komt het met een aandelenemissie van 1 miljard euro. Hier was fel verzet tegen van enkele grote aandeelhouders. Samen met deze aankondiging werd ook bekend dat opnieuw een ervaren lid van de raad van bestuur, Onno Verstegen, het bedrijf verlaat.

De vakbond denkt dat verzekeraars en banken onmogelijk op dezelfde voet kunnen doorgaan; hun oude verdienmodellen en bestaande structuren staan onder druk.

De Nederlandsche Bank trok ook meermaals aan de bel over de toekomstbestendigheid van verzekeraars.