Nieuws Personeel

Nederland moet positie ZZP'er verbeteren

Nederland moet de positie van ZZP'ers verbeteren. Zo moeten zelfstandigen beter toegang krijgen tot sociale zekerheid en moeten barrières om personeel vast in dienst te nemen, worden aangepakt. Dat stelt de Europese Commissie.

De Ondernemer 18 mei 2016

Positiezzper

Het dagelijks bestuur van de EU kijkt elk jaar naar het economisch beleid van de landen en beoordeelt of de (euro)landen voldoen aan de Europese normen voor begrotingstekort en staatsschuld. Nederland krijgt dit jaar drie aanbevelingen. Brussel vreest dat Nederland zonder aangepast beleid zal afwijken van gestelde begrotingsdoelstellingen. Dat zou dan moeten worden gecorrigeerd.PensioenfondsenNederland moet verder maatregelen nemen om pensioenfondsen transparanter, schokbestendiger en eerlijker voor alle generaties te maken. Daarnaast blijft de huizenmarkt een aandachtspunt.