Nieuws Personeel

Nederlandse recruiters behandelen kandidaten met migratieachtergrond meest objectief

Nederlandse recruiters scoren hoog op de ladder van 'gelijke kansen' vergeleken met omringende landen. 59% vindt dat sollicitanten met een migratieachtergrond volstrekt gelijkwaardig behandeld moeten worden tijdens een sollicitatieprocedure. Dat blijkt uit onderzoek onder werkgevers en werknemers in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk, uitgevoerd door Haystack Consulting in opdracht van House of HR.

Van onze redactie 13 maart 2020

Laatste update: 13 maart 2020 09:25

Diversiteit werkvloer leidinggevenden

Nederlandse recruiters scoren met 59% veel beter dan recruiters in België en Duitsland (circa 45%). En met name in sectoren 'wholesale' en 'retail' wordt zelfs bewust gezocht naar zoveel mogelijk diversiteit. Het slechtst gesteld is het met de égalité in Frankrijk, waar slechts 26% van de recruiters uitgaat van het gelijkheidsbeginsel van kandidaten. Daar worden sollicitanten met een migratieachtergrond eerder geworven uit noodzaak.

Werkgeluk dankzij collega's

Nederland heeft een hoog percentage werkgeluk onder werknemers als je dat afzet tegen de omringende onderzochte landen. De Nederlanders zijn met 82% tevreden werknemers het gelukkigst en worden hierbij op de voet gevolgd door de Belgen en de Duitsers. In Frankrijk is het werknemersgeluk het laagst. Slechts 65 op de 100 Fransen geven aan gelukkig te zijn met hun baan.

Lees ook: Meer motivatie op de werkvloer dankzij diversiteit

Er lijkt een correlatie te bestaan tussen werknemersgeluk en het percentage collega's met een migratieachtergrond. In de landen waar het gebruikelijk is om met collega's uit andere culturen te werken, wordt het werkgeluk aanzienlijk hoger ingeschaald dan in landen waar dit niet het geval is. Nederland spant hierbij de kroon, zonder dat men überhaupt goed op de hoogte is van het aantal mensen met een asielstatus binnen het bedrijf.

Nederlandse medewerkers schalen het percentage medewerkers met een migratieachtergrond veel lager in, dan wat er in werkelijkheid in het bedrijf aanwezig is (31 om 44%).

Lees ook: Meer diversiteit in Nederlandse RvC's, wel achterstand op Europees gemiddelde

Baan voor 1200 erkende asielzoekers

Met het MVO project ‘Jobroad’ zijn binnen House of HR al meer dan 1200 erkende asielzoekers aan een baan geholpen. Rika Coppens, ceo: ,,Gegeven de krapte op de arbeidsmarkt en de demografische evolutie, is acceptatie van diversiteit op de werkvloer absolute noodzaak. In Nederland, en in toenemende mate ook in België, staan meer en meer bedrijven open voor oplossingen zoals actieve arbeidsmigratie, of deelname aan projecten om anderstalige nieuwkomers te verwelkomen in het bedrijf. Hierbij moeten uiteraard de nodige barrières doorbroken worden, zoals gebrekkige taalkennis."

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.