Nieuws Personeel

Nieuwe Weme in Oldenzaal blijft groeien

Met de overname van metaalbedrijf Niemeijer zet de Nieuwe Weme Groep in Oldenzaal zijn opmars door. Bovendien investeert Nieuwe Weme ruim een miljoen euro in het nieuwe bedrijfsonderdeel Qdel, dat wordt gevestigd in de hal van de failliete carrosseriebouwer Makar.

Van onze redactie 8 januari 2016

Bennieuweweme reiniervanwilligen

Met Qdel richt Nieuwe Weme zich op de levering van folies voor de glaslamineerindustrie. Door deze uitbreidingen heeft het Oldenzaalse bedrijf extra personeel nodig.

Fusie Tot de Nieuwe Weme Groep behoorden al vier bedrijven met in totaal honderd medewerkers. Daar komen nu 23 personeelsleden bij van Niemeijer. Met dit bedrijf, dat al gevestigd is in het fabriekspand van Nieuwe Weme op industrieterrein Hazewinkel, wordt sinds enkele jaren nauw samengewerkt. De bedoeling was dat die samenwerking zou uitmonden in een fusie, maar de eigenaren Ben Nieuwe Weme en Michiel Romme (Niemeijer) verschilden van inzicht over de toekomst. "Michiel had verkoopplannen, ik wil zeker nog tien jaar verder", zegt Ben Nieuwe Weme (62). Werkgelegenheid Zijn bedrijven leveren ruim driehonderd zeer uiteenlopende producten. Die variëren van schakelkasten voor onderzeeërs tot softijsmachines en van onkruidbranders tot waterzuiveringsinstallaties. "We groeien nog steeds sterk, eigenlijk op alle terreinen", aldus Nieuwe Weme. "Ook als het gaat om werkgelegenheid. We hebben bijvoorbeeld direct vijftien engineers en mechanische monteurs nodig." Het nieuwe bedrijf Qdel levert in eerste instantie werk voor tien mensen. "Ook daarvoor gaan we nieuwe medewerkers aantrekken."

Foto: Reinier van Willigen