Nieuws Personeel

Om werkloosheid succesvol aan te pakken is nieuw sociaal contract nodig

De honderden miljoenen die zijn geïnvesteerd om mensen aan het werk te krijgen hebben bijna niets opgeleverd. Tijd voor een nieuw sociaal contract, schrijft de Volkskrant.

Doekle Terpstra 31 mei 2016

Zzpcontractwerksociaalcontract

De werkloosheid daalt slechts mondjesmaat. Het CBS berekent dat er in april sprake is van een afname van 2.000, zodat het totale werkloosheidspercentage nu 6,4 procent bedraagt, 572 duizend mensen. Hoewel de economie aantrekt, is dat nog steeds het dubbele van 2008, aan de vooravond van de crisis.

OnderzoekRecent onderzoek laat zien dat de inspanning om mensen naar werk te begeleiden een minimale opbrengst heeft. De Algemene Rekenkamer heeft gerapporteerd dat 266 miljoen euro is geïnvesteerd in het herplaatsen van 50-plussers, maar dat niet kan worden beoordeeld hoe zinvol dat was.

Al met al zijn vele honderden miljoenen euro's uitgegeven aan allerlei vormen van activering en begeleiding van werklozen. De algemene verwachting was dat herstel van de economische groei de oplossing voor het vraagstuk zou zijn. Daar blijkt weinig van waar te zijn.

Lees verder op VK.nl