Nieuws Personeel

Ondernemers lonken naar groene stroom

Van onze redactie 11 januari 2016

Groeneenergie1065

De mogelijkheden om de honderdduizenden bezoekers van het Nationaal Militair Museum en Park Vliegbasis Soesterberg naar het dorp te halen, moeten veel meer worden uitgebuit. Dat vinden de gezamenlijke ondernemers van Soesterberg. Ze bereiden een toeristisch plan voor, schrijft AD maandag.

In weerwil van de moeizame discussies over het nieuwe dorpsplein in Soesterberg, zijn de gezamenlijke ondernemers van het dorp optimistisch over de veranderingen die het dorp in hun ogen steeds aantrekkelijker maken. ,,Het gaat goed met Soesterberg," zegt voorzitter Rob Tuizenga van het Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS). "Er is al veel verbeterd." Het toeristisch plan wordt samen met het Toeristisch Platform Soest ontwikkeld.

De ondernemers zijn ook te spreken over de klussen die al geklaard zijn in het dorp: de renovatie van de Banninghal en de Rademakerstraat, alsmede de totstandkoming van het welnesscentrum Omega Spa & Welness Soesterberg, bleek op de nieuwjaarsreceptie van de Soester Zakenkring. Ze verwachten ook dat de nieuwe dorpsbrink een aanwinst wordt. "Onze modelschets voor een groene dorpsbrink heeft als katalysator voor de plannen gewerkt", stelde Tuizenga vast. De modelschets hangt nog steeds levensgroot in de lokale supermarkt.

Ook bleek hij zeer optimistisch over de slagingskans van het plan van ONS om onder de landingsbaan van de voormalige vliegbasis een warmteopslagsysteem aan te leggen, een soort vloerverwarming. De zon verwarmt het asfalt en daarmee water in buizen onder de asfaltlaag. De warmte wordt ondergronds opgeslagen en kan daarmee minstens 6000 huishoudens verwarmen binnen een straal van 5 kilometer. "De drie geplande nieuwbouwwijken kunnen hier zo op worden aangesloten.''

OnaangetastDe kosten zijn zo'n 4200 euro per woning, terwijl het aanzicht van de landingsbaan onaangetast blijft. "Daar hecht ik veel waarde aan,'' zegt Carel Bense, ook initiatiefnemer van het project. "Sommigen denken dat er zonnepanelen komen maar daar is dus geen sprake van.''

QuickscanONS is met het ministerie van Economische Zaken in onderhandeling om een haalbaarheidsonderzoek voor deze SolarRunway te kunnen financieren. "Uit een quickscan is al gebleken dat het een haalbaar plan is,'' aldus Tuizenga. De SolarRunway Soesterberg kreeg onlangs de derde prijs tijdens de verkiezing van het Beste Idee van Soest.

Tuizenga hoopt dit jaar een Green Deal af te sluiten met het ministerie. Dat is een afspraak tussen het rijk en andere partijen, bedoeld om duurzame plannen uit te voeren. De overheid kan helpen door de regelgeving te versoepelen en de plannen mee te financieren. De voorzitter ziet geen reden waarom het ministerie dit plan zou willen afwijzen. Met name Tuizenga en architect Bense zetten zich in voor de realisering van dit project en ze worden gesteund door hun eigen ondernemers en de Soester Zakenkring.

Het verdiept aanleggen van de N237, dat nu volop gaande is en steevast 'de overkluizing' wordt genoemd, vindt Tuizenga ook een grote aanwinst voor Soesterberg.