Aangeboden door Ministerie van SZW

Branded Content Personeel

Waarom het opsporen en voorkomen van risico’s op de werkvloer belangrijk is

Het is iets wat elke ondernemer met personeel moet hebben. Meer dan de helft van de ondernemers heeft er gelukkig ook één. We hebben het over de risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg de RI&E. Het is een hulpmiddel om arbeidsrisico’s op te sporen en op te lossen. Dat doe je niet voor niets. Met een RI&E leg je namelijk de basis voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zeker gezien de gezondheidsrisico’s die werknemers lopen door het coronavirus is dat nu extra belangrijk.

Van onze redactie 19 april 2021

SZW RIE Artikel 1 Header

In dit artikel bespreken we de belangrijkste onderdelen van een RI&E en helpen we je op weg om een RI&E voor jouw bedrijf op te stellen.

Heb jij als ondernemer nog geen RI&E? Dan is het verstandig om er snel aan te beginnen. Doordat het wettelijk verplicht is om een RI&E te hebben, loop je zonder RI&E het risico op een boete. Maar het is vooral ook een gemiste kans. Een gezonde en veiligere werkomgeving leidt tot minder uitval en tevreden personeel.

Inventariseren van arbeidsrisico's

Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s voor jouw medewerkers in kaart. Dat kan gaan om belasting door tillen, werken met gevaarlijke stoffen of werken op hoogte. Wellicht dat je deze in het oog springende risico’s al in de gaten hebt, maar niet alle gevaren op de werkvloer zijn altijd direct duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan langdurige hoge werkdruk of slechte ventilatie. Ook deze onzichtbare en onderschatte risico’s kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat je alle risico’s vastlegt in een RI&E.

,,Het komt vaak voor dat ondernemers risico’s over het hoofd zien of onderschatten", legt risicodeskundige Ben Kramer uit. ,,Neem geluidsoverlast. Mensen die dagelijks worden blootgesteld aan hard geluid, bijvoorbeeld werknemers in de horeca of de bouw, lopen risico op gehoorschade. De meeste ondernemers zijn zich hier wel van bewust, maar weten niet precies vanaf hoeveel decibel dat al het geval is."

Kramer raadt dan ook aan om als ondernemer je personeel actief te betrekken bij het opstellen van een RI&E. ,,Hiermee creëer je draagvlak", legt hij uit. ,,Daarnaast zullen zij bepaalde vragen beter kunnen beantwoorden dan jijzelf. Zij staan immers elke dag op de werkvloer."

MyChannels Video ID: 215759

Wil je weten wat de verplichte RI&E jou en je medewerkers oplevert? Op routenaar.rie.nl vind je alles wat je moet weten om aan de slag te gaan met een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Evalueren en prioriteren

Het in kaart brengen van risico’s is stap één. Vervolgens is het van belang dat je deze evalueert en prioriteert. Welke medewerkers hebben met het risico te maken? Hoe vaak lopen ze dit risico? En wat zijn de mogelijke gevolgen? Op basis daarvan zet je de risico’s op volgorde. De belangrijkste zet je bovenaan. Dat helpt ook om te bepalen waar je als eerste mee aan de slag gaat.

Plan van aanpak

Nadat je de risico’s op een rij hebt gezet, stel je een plan van aanpak op. Een RI&E stopt namelijk niet bij het inventariseren en evalueren van risico’s, het gaat erom dat je ook maatregelen neemt om die risico’s te voorkomen. Die leg je vast in het plan van aanpak. Hierin staat welke maatregelen er genomen moeten worden, wie dat gaat doen en binnen welke termijn dit gaat gebeuren.

Het naleven van je plan van aanpak is minstens zo belangrijk als het doen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Het doel van de RI&E is immers om arbeidsrisico’s op te lossen en te zorgen voor een veilige werkomgeving.

RI&E up-to-date houden

Een RI&E zorgt voor gezonde en veiligere arbeidsomstandigheden. Maar dan moet deze wel actueel zijn. Veranderingen in het werkproces of van buitenaf kunnen ervoor zorgen dat risico’s veranderen of dat er nieuwe risico’s opduiken. Op die momenten pas je ook je RI&E aan. Zo groeit deze mee met je onderneming.

Het coronavirus is een voorbeeld van een ontwikkeling die zorgt voor nieuwe risico’s. Niet alleen door besmetting en ziekte, maar ook door het naleven van de maatregelen. Kramer: ,,De afgelopen maanden zijn veel ondernemers zich meer bewust geworden van dit soort mogelijke risico’s en brengen ze deze in kaart. Maar arbeidsrisico’s die niet aan corona zijn gerelateerd, verdienen het net zo goed om grondig te worden aangepakt. Een RI&E is een goede eerste stap in die richting."

"Ook arbeidsrisico’s die niet aan corona zijn gerelateerd, verdienen het net zo goed om grondig te worden aangepakt"

Risicodeskundige Ben Kramer

Aan de slag met een RI&E

Er zijn verschillende manieren om te starten met een RI&E. Je kan zelfstandig aan de slag gaan met het opstellen van een RI&E of gebruik maken van zogenaamde RI&E-instrumenten. Deze instrument zijn digitale hulpmiddelen, bijvoorbeeld van een brancheorganisatie. Tot slot is het mogelijk om een externe partij in te schakelen om je te helpen, bijvoorbeeld een arbodeskundige.

Om je op weg te helpen en te ontdekken welke route bij jou past, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, de website routenaar.rie.nl gelanceerd. Op deze pagina ontdek je in een paar simpele stappen welke route het beste past bij jouw bedrijf. Wil je zelf aan de slag met een RI&E? Dan kun je via routenaar.rie.nl direct beginnen.

Hoe je je RI&E ook maakt, het is in ieder geval belangrijk dat deze past bij je bedrijf. Want hoewel het verplicht is, heb je een RI&E immers in eerste instantie voor jezelf en je medewerkers.

Wil je weten wat de verplichte RI&E jou en je medewerkers oplevert? Op routenaar.rie.nl vind je alles wat je moet weten om aan de slag te gaan met een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Lees ook: Hoe werkt het opstellen van een RI&E precies? Waar moet je op letten?