Nieuws Personeel

OR havenbedrijf: stop met directeur

Neem interim-directeur Jan Lagasse niet voor vier jaar als algemeen directeur in dienst. Dat is het advies van de Ondernemingsraad van Zeeland Seaports aan de Raad van Commissarissen. Op de werkvloer van het havenbedrijf bestaat weinig draagvlak voor Lagasse, meldt PZC.

Frank Balkenende (PZC) 16 maart 2016

Havenbedrijf Zeeland

De Raad van Commissarissen (RvC) wil Lagasse per 1 mei benoemen als algemeen directeur. De Ondernemingsraad heeft gepeild hoe de 80 medewerkers van het havenbedrijf denken over de aanstelling van de intern omstreden Lagasse. Het advies is mede daarop gebaseerd. Of de RvC de voordracht intrekt danwel doorzet, is nog onduidelijk. President-commissaris Roelf de Boer laat weten dat de RvC het OR-advies momenteel bestudeert. Verder wil hij nog niet op de kwestie ingaan. De OR en Lagasse waren gisteren onbereikbaar.

AutoritairInterim-directeur Lagasse ligt niet lekker, omdat hij zich autoritair zou opstellen en medewerkers respectloos zou behandelen, blijkt uit een vier kantjes tellend interne memo van de OR. "Het plezier in het werk is de afgelopen twee jaar gedaald. Ook wordt gesteld dat het personeel zonder al te veel respect wordt behandeld door te stellen dat kennis en kunde ontbreken. Dit leidt tot een angscultuur, waarbij mensen geen initiatief meer nemen", staat in de memo.

Lagasse geniet wel waardering bij bedrijven en de aandeelhouders, de provincie en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Na jaren van rode cijfers maakt het havenbedrijf weer winst. Over 2015 wordt een plus van 8 miljoen euro verwacht.

Anderszijds is er kritiek op het salaris dat de RvC Lagasse wil betalen: 230.000 euro, ruim boven de norm van de Wet Normering Topinkomens. Hoewel Zeeland Seaports niet onder de WNT valt, barstte afgelopen week de kritiek in gemeenteraden en de provincie los. Volgens een aantal politici is er best een directeur te vinden die voor minder aan de slag wil.