Nieuws Personeel

'Orionis Walcheren kan meer doen om werklozen aan een baan te helpen'

Orionis Walcheren moet zijn werkwijze veranderen om meer mensen vanuit een uitkering aan een vaste baan te kunnen helpen. Dat stelt het bureau Berenschot na onderzoek naar de instroom en uitstroom van uitkeringsgerechtigden bij Orionis Walcheren. Dat schrijft de PZC zaterdag.

Maurits Sep 3 oktober 2016

Werkloos Werk zoeken Vacature Thinkstock 1

Met minder banen en meer werklozen op Walcheren is het ook moeilijk het aantal mensen met een uitkering te verminderen, erkent Berenschot. Maar externe factoren zijn niet de enige verklaring. Intern gaan ook te veel dingen fout, concludeert het onderzoeksbureau.

Vrijblijvend

De aandacht is te veel gericht op hulp bij het aanvragen van een uitkering en te weinig op het zoeken naar werk. Daardoor gaat kostbare tijd verloren. Daarna worden werklozen wel 'gemotiveerd' om te gaan werken, maar dat schiet soms door naar 'vrijblijvendheid'. Ook wordt te weinig gedaan aan handhaving als iemand zich te weinig inspant om een baan te vinden of afspraken niet nakomt, vindt Berenschot.

Pogingen

De conclusies staan in een rapport dat donderdag door het bestuur van Orionis Walcheren is besproken. Het bestuur deelt de belangrijkste conclusies en kiest nu voor zowel verbetering van de hulp als voor een hardere lijn. Zo kunnen werklozen die onvoldoende doen om werk te vinden, gekort worden op hun uitkering.

Orionis heeft relatief gezien 'fors minder' werknemers dan gemiddeld bij vergelijkbare instanties, stelt Berenschot vast. Toch is het volgens het bureau niet nodig meteen meer mensen in dienst te nemen. Door intern de aanpak te verbeteren, is het al mogelijk meer mensen te laten uitstromen naar werk.

Speerpunt

Orionis Walcheren heeft de bakens al deels verzet terwijl het onderzoek nog liep. Zo was de aanpak van jeugdwerkloosheid al verbeterd. Het bestuur herhaalt dat 'het relatief grote jongerenbestand (onder 27 jaar) een topprioriteit' is. Jongeren krijgen daarom al de keuze voorgelegd van werk of school, zodat ze geen uitkering nodig hebben.

Ook voor andere werklozen is het vinden van werk sinds 1 september al tot speerpunt benoemd, en niet het aanvragen van een uitkering. Wie zich meldt, krijgt eerst een gesprek over werk en pas de week erna een gesprek over de uitkering.