Nieuws Personeel

Overheden moeten tempo maken met die beloofde 25.000 banen

Overheden moeten flink aan de bak willen ze in 2026 25.000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd. Hans Spigt is door het kabinet aangesteld om de overheden achter de vodden te zitten, schrijft het AD. "De intentie is er, nu moeten ze het nog doen."

Natasja de Groot | Foto: Marco de Swart 25 februari 2016

Hans Spigt03

In uw laatste rapportage oordeelt u hard over de overheden; de doelstelling van 3000 extra banen in 2015 hebben ze niet gehaald. Slecht werkgeverschap?"Dat de taakstelling niet is gehaald, wil niet zeggen dat zij op hun handen hebben gezeten. Dat wil wél zeggen dat een paar sectoren niet genoeg hebben gedaan. Onder de streep scoort de overheid daardoor onvoldoende." Waar gaat het mis? En hoe komt dat?"Met name in het primaire onderwijs en bij de politie gaat het niet goed. Dat heeft deels te maken met prioriteiten en deels omdat het ingewikkeld ligt. In het basisonderwijs ontbreekt bijvoorbeeld nog altijd een cao, wat het moeilijk maakt om collectieve afspraken te maken over het scheppen van banen voor mensen met een beperking. Bij de politie gaat alle aandacht uit naar de reorganisatie en de vorming van de Nationale Politie." Werkgevers hebben net zo goed veel aan hun hoofd, maar zij lijken het een stuk beter te doen dan de overheden. Waarin zit ’m dat verschil?"Werkgevers merken duidelijk dat de economie aantrekt, dat kun je van overheden minder zeggen. Wat daarnaast een rol speelt, is dat sommige ondernemers, zeker in het midden- en kleinbedrijf, zich persoonlijk betrokken voelen bij deze mensen en echt moeite willen doen om hen binnen te halen. Als een ondernemer ervoor gaat, gaat het vervolgens ook heel snel. Dat kun je bij de overheid niet zeggen, daar gaat het heel langzaam." Staatssecretaris Klijnsma dreigde eerder de quotumwet uit de la te trekken als bedrijven de banenafspraken niet nakomen. Is het een idee om overheden die verzaken, te beboeten?"De vraag is of een quotum een goede manier is om overheden te stimuleren. Nogmaals: het is niet dat zij niet willen, maar het neemt veel tijd in beslag om het allemaal te organiseren. Bovendien doen sommige sectoren het wel degelijk goed. Je zou kunnen denken: als overheden eind 2016 hun zaakjes nog niet op orde hebben, dan is een boete wellicht op zijn plaats. Maar dat is niet aan mij om te beslissen, dat is aan het kabinet." En wat denkt u, gaat het lukken om de taakstelling in 2016 wél te halen?"Bij de politie zal het ongetwijfeld een moeilijk verhaal blijven. Maar ik denk dat veel andere sectoren - ja, ook de Belastingdienst waar fors gereorganiseerd moet worden - de aantallen gaan halen. De intentie is er wel. Wel zal het tempo flink omhoog moeten." In de jaren ’80 kende Nederland de Wet Arbeid Gehandicpate Werknemers, WAGW. Op grond van die wet moest elke werkgever 5 procent gehandicapte werknemers in dienst hebben. Na 2 jaar ging daar ook een streep door. Zou het kunnen dat deze banenafspraak uiteindelijk toch te hoog gegrepen bleek en wordt gecanceld?"Er zijn meerdere regelingen geweest. Er is één groot verschil: toen waren er altijd nog alternatieven om op terug te vallen. Dat is nu niet meer het geval. Nu worden de sociale werkplaatsen afgebouwd en is de Wajong afgesloten. Er is geen weg meer terug. Partijen zullen wel moeten."