Nieuws Personeel

KLM: 'Pak nu door om te blijven groeien'

De eerste vlucht van KLM naar New York, zeventig jaar geleden, legde de basis voor een wereldwijd netwerk, schrijft Het Parool. Aan topman Pieter Elbers de taak op die erfenis voort te bouwen. 'We hebben bewezen dat de offers van het personeel resultaat hebben.'

Herman Stil (Het Parool) / redactie De Ondernemer 24 mei 2016

Elbersklmschipholherstelpersoneel

"Die pioniersgeest van Albert Plesman, die zo snel mogelijk na de oorlog KLM weer wilde opbouwen, geeft me nu nog inspiratie. De problemen waar hij voor stond, waren natuurlijk heel anders dan nu, maar ze zijn allebei heel uitdagend. Mijn voorgangers hebben KLM opgebouwd en gehandhaafd als wereldspeler, terwijl de wereld veranderde. Het is aan ons ervoor te zorgen dat KLM die wereldspeler blijft."

"Je hoeft geen zeventig jaar terug te kijken om de veranderingen te zien. Twintig jaar geleden bestonden Easyjet en Ryanair net. Emirates had misschien twee vliegtuigen. Wij hebben ons kunnen handhaven, maar dat is geen gegeven. We moeten fors veranderen om mee te gaan in die ontwikkelingen. De kosten omlaag brengen, meer investeren en vooral: tempo behouden."

"Toen ik in najaar 2014 aantrad als ceo, lagen we achter op de concurrentie. We lopen in, maar dat gaat niet vanzelf. Vorig jaar konden we met onze medewerkers en de vakbonden afspraken maken over besparingen en ingrepen, omdat we allemaal zagen dat we omlaag gingen. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid genomen."

Loyaliteit

"De afspraken met het personeel en de investeringen werpen nu hun vruchten af. Onze resultaten zijn sterk verbeterd, het aantal reizigers groeit, de waardering en loyaliteit van klanten nemen toe en de kosten dalen. We komen daardoor in de buurt van de goede structuur voor het bedrijf."

"Wij willen dat doorzetten, maar de vakbonden voor het grondpersoneel wijzen onze voorstellen af. Dat botst met de nieuwe werkelijkheid. We hebben de eerste stappen gemaakt, maar we zijn er nog lang niet. We moeten doorzetten, verder met kosten besparen en de productiviteit verhogen."

"Verdere groei lukt niet zonder verdere maatregelen. Zolang we blijven groeien, hoeven we minder hard in te grijpen en kunnen we met dezelfde hoeveelheid mensen verder. We hebben bewezen dat de offers resultaat hebben. Ik begrijp heel goed dat mensen op een aantal plaatsen in het bedrijf al vierenhalf jaar geen loonsverhoging hebben gehad en dat het vooral voor hen moeilijk is om opnieuw zo'n stap te zetten."

Niet uitbesteden

"We nemen niet alleen. We bieden onze mensen perspectief op werkgelegenheid en zijn bereid hen te laten delen in de resultaten van groei, met een veel betere winstdeling. En we beloven activiteiten in het bedrijf te houden die concurrenten al lang geleden hebben uitbesteed."

"Het zou voor de hand liggen om een groot aantal taken op de grond af te stoten. Veel concurrenten en partners, waaronder Air France, hebben dat al gedaan. Maar wij kunnen beloven dat we dat werk zelf willen blijven doen, mits dat goedkoper kan. Ik wil niet uitbesteden, om de kwaliteit in eigen hand te houden. Wat wij op Schiphol doen, is uitzonderlijk. Driekwart van onze passagiers stapt er over. Om dat goed te laten gaan, hebben we alle kennis en kunde nodig. Die vinden we het beste bij onze eigen mensen, aangevuld met flexwerkers."

"Zo'n activiteit binnenboord houden is nogal een keuze op het moment dat je 700 miljoen euro kosten wilt besparen. Maar het in huis houden van de grondafhandeling hoeft niet te bijten met ons streven naar een efficiëntere, beter presterende organisatie. Alleen moeten we wel iets doen aan de kosten, anders ontkomen we er niet aan om diensten toch uit te besteden. Anders dreigt het scenario van reductie."

"We hebben vorig jaar al zulke afspraken gemaakt met de vliegers en het cabinepersoneel, voor de langere termijn. Het liefst hadden we toen meteen ook zulke afspraken gemaakt met het grondpersoneel. Wat mij betreft doen we dat alsnog, met een duidelijk einddoel dat positief is voor iedereen."

Met zeker negen nieuwe bestemmingen dit jaar - zaterdag kwam Ibiza erbij - bouwt KLM versneld aan haar internationale netwerk. Alleen dreigt de ongebreidelde groei van Schiphol het herstel te doorkruisen. "Er is de afgelopen jaren niet selectief gekeken naar wie Schiphol gebruiken," zegt KLM-topman Pieter Elbers, "en wat zij bijdragen aan het netwerk. Lowcostmaatschappijen krijgen de kans bestemmingen toe te voegen die al door twee, drie anderen worden bediend. Dat versterkt het netwerk van Schiphol niet, terwijl dat wel het uitgangspunt van het beleid is."

"Ons Europese netwerk, dat jarenlang zwaar verliesgevend was, is goed op weg naar break-even. We hebben dit voorjaar zes nieuwe Europese bestemmingen toegevoegd, de grootste groei ooit. De eerste resultaten van deze groeispurt zijn heel positief. Het aantal passagiers is in het eerste kwartaal 10 procent gestegen."

Ook vliegt de maatschappij naar meer steden in de VS, zoals Salt Lake City en dit najaar Miami. "Omdat we vanaf Schiphol een wereldwijd netwerk hebben opgebouwd, kunnen we ons kunnen focussen op regio's in de wereld waar het goed gaat. We hebben ons netwerk in China opgebouwd op het moment dat die economie sterk groeide. Hetzelfde geldt voor Zuid-Amerika. Nu het in die gebieden tot rust komt of wat minder gaat, richten we ons weer meer op Noord-Amerika. De Amerikaanse economie loopt goed, daar spelen wij op in."

"KLM heeft - terecht - afspraken gemaakt met omwonenden van Schiphol over geluidshinder en uitstoot, maar de schaarse ruimte in het luchtruim die daardoor is ontstaan, wordt nu gevuld door lowcostmaatschappijen die Schiphol niet sterker maken. Terwijl wij, onze partners en concurrenten die ruimte willen gebruiken om het netwerk en de positie van Schiphol te versterken. Nu gaat dat nog, maar binnenkort, als de milieugrenzen in zicht komen, dan gaat die opbouw haperen. En dat is niet goed voor KLM, voor Schiphol of voor Nederland."