Nieuws Personeel

Partners krijgen drie dagen extra verlof na bevalling

Partners krijgen vanaf 2019 vijf in plaats van twee dagen volledig betaald verlof nadat de moeder is bevallen van een kind, schrijft de Volkskrant. Daarnaast krijgen zij vanaf 2020 in het eerste half jaar recht op nog eens vijf weken aanvullend kraamverlof, waarbij ze van het UWV een uitkering kunnen krijgen ter hoogte van 70 procent van hun salaris.

Laurens Kok | Foto: Remco Zwinkels 21 februari 2018

Verlof partner partnerverlof

Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft geopenbaard. Hierin wordt ook geregeld dat adoptie- of pleegouders straks recht hebben op niet vier maar zes weken volledig betaald verlof.

Het wetsvoorstel is in lijn met de afspraken uit het regeerakkoord. De coalitiepartners spraken daarin een ‘substantiële verlenging’ van het kraamverlof voor partners af, omdat ze willen dat meer en langer geboorteverlof voor partners ‘normaal’ wordt. ,,De taken in en rond het huis en het werk worden daarmee vanaf het begin beter en eerlijker verdeeld en daar worden later de vruchten van geplukt”, aldus Koolmees. ,,Je doet het dan echt samen.”

Lees ook: Waarom personeelstekorten de verrassende groeimotor voor 2018 kunnen worden

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de band tussen partner en kind moet eveneens worden versterkt. Daarnaast hopen de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met een ruimer verlof vrouwen meer kans te geven op een baan, omdat het verschil in de duur van het verlof tussen beide ouders kleiner wordt. Koolmees: ,,De moeder kan ook aan haar carrière blijven werken.”

Het kabinet negeert met het wetsvoorstel een advies van de Sociaal-Economische Raad, een belangrijk adviesorgaan van de regering. Dat stelde recent voor zowel vaders als moeders zes weken extra betaald verlof te krijgen, volledig betaald door de overheid.

Het huidige verlof is te ingewikkeld en de rekening wordt eenzijdig bij de werkgevers gelegd, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. ,,Daardoor wordt het voor het midden- en kleinbedrijf moeilijk. Als je het voor iedereen toegankelijk maakt, houden werkgevers de ruimte om met werknemers aanvullende afspraken te maken over langer verlof of flexibeler werken”, stelde Hamer in deze krant.