Nieuws Personeel

Bijna 40 procent personeel zou deel van loon inleveren om eigen baan te redden

Van alle werknemers wereldwijd is bijna twee vijfde bereid, oftewel 40 procent, om voor een lager salaris te werken, als daarmee banen in het bedrijf gered kunnen worden. Ook zou 30 procent het niet erg vinden om het loon later te ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van salarisdienstverlener ADP.

Sanne Wolters (AD) 2 oktober 2020

Loon inleveren baan behoud corona crisis

Aan het onderzoek van ADP deden ruim 11.000 werknemers wereldwijd mee. De respondenten werd gevraagd wat ze acceptabel zouden vinden om banen binnen de organisatie te redden. Ze konden kiezen uit: salarisverlaging, uitstel van betaling, beëindiging van de arbeidsrelatie of helemaal geen maatregelen. Ongeveer twee vijfde van hen gaf aan akkoord te gaan met een loonsverlaging.

Bereidheid

De respondenten verschillen van mening over om hoeveel loon dat dan zou moeten gaan, zo meldt het AD. In totaal is 40 procent bereid om een verlaging van tien procent of minder te accepteren. Ruim 30 procent vindt een verlaging van tussen de 11 en 20 procent acceptabel. Bijna 20 procent zou zelfs nog akkoord gaan met een verlaging van 21 tot 30 procent.

Lees ook: Ondernemersorganisaties: 'Nationale Groeifonds is een belangrijke stap'

,,Het hangt natuurlijk af van de persoonlijke situatie of ze een deel van het salaris kunnen missen. Werknemers die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, zullen het minder snel doen. Uit de cijfers blijkt dat mensen in het onderwijs en de zorg wereldwijd een minder grote bereidheid hebben om een loonoffer te doen”, zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland.

Ook blijkt dat oudere werknemers er meer moeite mee hebben dan hun jongere collega’s. ,,Ze hebben vaak meer vaste lasten dan jongere werknemers en bijvoorbeeld studerende kinderen die ze financieel ondersteunen.”

,,Het hangt natuurlijk af van de per­soon­lij­ke situatie. Werknemers die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, zullen het minder snel doen"

Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland

Uit het onderzoek blijkt ook dat een derde van de respondenten akkoord zou gaan met uitstel van salarisbetaling. Ze zouden het niet erg vinden om hun loon later te ontvangen als daarmee banen gered zouden kunnen worden. Volgens 13 procent van deze groep mag het uitstel niet langer duren dan een maand. Twee op de vijf vindt één tot twee maanden nog acceptabel. Bijna 30 procent gaat akkoord met een wachttijd tot drie maanden.

Veel bedrijven verkeren in zwaar weer door de coronacrisis. Brand vindt het daarom niet verrassend dat veel werknemers willen meehelpen om het bedrijf te redden. Maar ze moeten het wel samen doen, weet hij. ,,Als jij bereid bent een offer te brengen om de baan van je collega te redden, ga je er ook vanuit dat hij dat voor jou doet. Het werkt twee kanten op.”

Afdwingen

Toch zou ruim 30 procent helemaal niet akkoord gaan met het inleveren van loon, of met uitstel of andere arbeidsvoorwaarden. Beëindiging van de arbeidsrelatie is het minst populair onder de respondenten. Nog geen 10 procent gaf aan hiervoor te kiezen. ,,Maar dat is logisch. Niemand zit erop te wachten om zijn baan te verliezen.”

Brand zegt dat je als werkgever een offer van werknemers niet kunt afdwingen. ,,Je hebt te maken met contracten die je niet zo maar kunt verbreken. Bereidheid van de werknemers is heel belangrijk. Zorg voor open communicatie. Leg uit hoe het bedrijf ervoor staat en dat een loonoffer nodig is om banen te redden. Anders krijg je ze niet mee.”

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.