Nieuws Personeel

Personeel wantrouwt baas die sorry zegt

Als de baas ‘sorry’ zegt, wordt dat zelden door het personeel geloofd. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit, schrijft het AD. "Werknemers staan cynisch tegenover hun chefs", constateert onderzoeker Laura Maria Giurge, een van de wetenschappers van de Rotterdam School of Management.

Leon van Heel 12 mei 2016

Werknemers 3

Hoe komt het dat personeel de chef wantrouwt?"Mensen die kunnen beslissen over salaris, werkverdeling en ontslag worden vaak gewantrouwd, blijkt uit ons onderzoek. Het is niet zozeer de persoon die niet wordt vertrouwd, maar de positie. Hoe meer macht, hoe meer wantrouwen. Hoe aardig de manager ook is en hoe goed zijn bedoelingen ook zijn, zijn mensen houden toch altijd rekening met een dubbele agenda en denken dat de leidinggevende vooral met zijn eigen belang bezig is. Helemaal verklaren kunnen we dat cynisme niet. Misschien dat schandalen van directeuren die hun macht misbruikten, die in de media zijn uitgemeten, een rol spelen." Heeft het personeel niet gewoon gelijk en moeten we chefs nooit vertrouwen?"Het gaat erom dat de managers zich bewust zijn van die argwaan. Een conflict op de werkvloer waarbij zij fout zaten, kunnen ze niet afdoen met een simpel ‘sorry’. Als ze vergeven willen worden door het personeel onder zich, moeten ze weten dat enkel spijt betuigen niet overtuigend is." Hoe moet de chef ruzies dan geloofwaardig bijleggen? "Hij of zij moet oprecht berouw tonen. Goed uitleggen waarom hij een fout heeft gemaakt en waarom hij spijt heeft. Sorry zeggen is het begin, daarna moet de manager met een heldere uitleg door het stof." En anders? "Anders vergeeft het personeel de manager z’n fouten niet. En zonder vergiffenis wordt verzoening na conflicten een betekenisloos ritueel. De rancune blijft op de werkvloer bestaan en kan tot stress leiden, de samenwerking kan er onder leiden. Uiteindelijk zal zelfs de productiviteit dalen. Managers moeten daarom altijd werk maken van open communicatie op de werkvloer, om zo de argwaan en het cynisme bij werknemers weg te nemen."