Nieuws Personeel

Steeds meer personeel werkt vaker vanuit huis

Werknemers gaat steeds vaker aan de slag vanuit huis: het aantal mensen dat weleens thuis werkt is flink toegenomen de afgelopen vijf jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De Ondernemer/AD 18 december 2019

Thuiswerken personeel werknemers cbs

Deadlines halen voor de baas en de baby verzorgen? Steeds meer thuiswerkers doen het. (Foto: Shutterstock)

In 2013 werkten 2,8 miljoen mensen weleens thuis, vorig jaar waren dat er 3,3 miljoen. Dat komt neer op 37 procent van de totale werkzame beroepsbevolking. Het grootste gedeelte hiervan werkt overigens maar incidenteel thuis (2 miljoen mensen). Volgens het CBS is thuiswerken het gebruikelijkst in de Randstad of andere stedelijke gebieden waar veel files staan en de verkeersdrukte groot is.

''De hoogopgeleiden zijn oververtegenwoordigd in de Randstad en de stedelijke gebieden waar veel mensen ook thuiswerken''

Cijfers CBS

Hoogopgeleid

Bijna twee derde (65 procent) van de thuiswerkers is hoogopgeleid, bij mensen die niet thuiswerken ligt het aantal hoogopgeleide medewerkers lager: op 24 procent. De hoogopgeleiden zijn oververtegenwoordigd in de Randstad en de stedelijke gebieden waar veel mensen ook thuiswerken. Mensen met een langere reisduur - veel in diezelfde stedelijke gebeide - zijn over het algemeen eerder geneigd om thuis de laptop open te klappen, meldt het AD.

Moeilijke sectoren

Niet elke sector is overigens geschikt om thuis te werken: als je in de bouw, detailhandel of de horeca werkt, is thuis werken natuurlijk een stuk lastiger. Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS. In vijf bedrijfstakken, waar thuis werken makkelijker haalbaar is, werkt meer dan 60 procent weleens thuis: informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten en energievoorziening.

Lees ook: Leidinggeven aan thuiswerkers: 7 tips