Nieuws Salaris

Hans de Boer (VNO-NCW) zeer kritisch over loon-uitspraken Rutte

De werkgevers snappen best dat werknemers gefrustreerd zijn dat de lonen niet sneller stijgen nu het economisch goed gaat. Er is ook best ruimte voor meer loon, maar er moet ook aandacht komen voor de vraag hoe we de werkgelegenheid in stand houden. Dat vindt Hans de Boer, de voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW.

Peet Vogels | Foto: Guus Schoonewille 20 juni 2019

Hans Boer Rutte werkgevers

De Boer reageert in het AD op de oproep van premier Rutte aan de grote bedrijven om de salarissen van de werknemers meer te laten stijgen. Nu stijgt alleen het salaris van de topman zegt Rutte en dat is maatschappelijk ongewenst.

Lees ook: Werkgevers willen na toespraak Rutte in gesprek over lonen

Wat dacht u toen u de oproep van de premier hoorde?

,,Ik heb hem zondagavond direct gebeld met de vraag ‘waarom doe je dit?’ Hij zei dat hij zich ergerde aan de opstelling van een paar grote bedrijven. Die waren in zijn ogen maatschappelijk ontwrichtend bezig. Hij benadrukte dat het probleem niet bij VNO-NCW ligt, maar bij een paar bedrijven.’’

Heeft hij een punt wat jullie betreft? Blijft de loonstijging van werknemers achter?

,,De premier heeft een maatschappelijk belangrijk thema geagendeerd. Daar willen wij constructief over meedenken. Wij zien ook dat de zorgen toenemen over de koopkracht en de vraag of er nog voldoende werk is. Wij delen die zorgen, maar er moet wel op basis van de echte feiten gediscussieerd worden. En niet op basis van de Aalsmeerse feiten van Rutte. Hij slaat de plank mis en blaft in de verkeerde richting.’’

Hoe bedoelt u?

,,Ten eerste zijn bij de dertien grootste bedrijven van Nederland de cao-lonen harder gestegen dan gemiddeld. Daar profiteren de werknemers dus al bovengemiddeld van de goed draaiende economie. Bovendien zijn onder de kabinetten Rutte de lasten voor werkenden met gemiddeld 300 euro per maand toegenomen. Een groot deel van de loonstijging is dus bij de overheid terechtgekomen. Om 100 euro meer loon aan een werknemer te geven is een werkgever nu 160 tot 190 euro kwijt. De politiek moet ook daarnaar kijken.’’

Lees ook: Werkgeversorganisatie: Nederlandse infrastructuur zit aan zijn taks

Legt u het nou op het bordje van de politiek?

,,Nee, maar we moeten wel de feiten onder ogen zien. We pakken de handschoen serieus op. Ondernemingen staan niet los van de samenleving, we zijn een verbindend element. Afgelopen maandag heb ik meteen de vertegenwoordigers van de grote bedrijven in ons bestuur bij elkaar geroepen en gevraagd wat gaan we doen.’’

En wat gaan jullie doen?

,,Nu gaat de discussie vooral over de verdeling van het inkomen. Maar wij willen dat er aandacht komt voor de vraag: hoe gaan we het verdienen? Er zijn zorgen bij mensen of ze hun baan nog houden en of er nog werk is voor hun kinderen. Hoe gaan we om met nieuwe technologie, de concurrentie uit bijvoorbeeld Azië en handelsconflicten met de VS? Hoe zorgen we er voor dat het Nederlands bedrijfsleven overeind blijft in de toekomst? We willen een nieuw sociaal akkoord met de vakbeweging en de politiek. Daar horen ook afspraken bij over de loonontwikkeling. Een nieuw Akkoord van Wassenaar wat mij betreft . Het onlangs afgesloten pensioenakkoord heeft ervoor gezorgd dat er weer vertrouwen is tussen de sociale partners en de politiek. Daar willen we mee verder.’’

Wat houden die afspraken in?

,,Wat mij betreft houdt de loonstijging gelijke tred met de economische groei. Maar niet alle loonstijging moet in de cao-lonen zitten. Wij pleiten voor meer resultaat- of winstafhankelijke beloning. Als het goed gaat krijg je meer, als het slechter gaat wat minder. Ik hoorde vakbond FNV zeggen dat ze daar ook voorstander van zijn. Dat biedt de kans om zaken te doen. Loonstijgingen worden decentraal afgesproken en dat moet zo blijven. Als je in de horeca of de detailhandel een loonsverhoging van vijf procent afspreekt, weet je zeker dat alle bedrijven in die sector het loodje leggen.’’

Lees ook: Zowel werkgevers als werknemers willen van vijfdaagse werkweek af

Staan daar ook afspraken over de beloning van topmannen in?

,,In ons bestuur hebben we gezegd dat wij de salarisverhogingen aan de top niet gaan verdedigen. Enerzijds omdat de bedrijven daar zelf over gaan, anderzijds omdat ik vind dat het wel een tandje minder kan met die salarisverhogingen. Het is niet goed als de top vier procent er bij krijgt en de gewone werknemer maar 1,5 procent. We doen een oproep aan de ceo’s en de raden van commissarissen om rekening te houden met de gevoelens in de samenleving. We zeggen: we moeten de kerk in het midden houden. Deze discussie is slecht voor de positie van het bedrijfsleven.’’

Wat moet de politiek doen om een nieuw akkoord te bereiken?

,,Rutte heeft gedreigd de verlaging van de winstbelasting voor het bedrijfsleven niet door te laten gaan als de lonen van de gewone werknemers niet meer stijgen. Ik heb hem gezegd: dan tref je 10.000 bedrijven, terwijl er een probleem is bij een paar bedrijven. Bovendien is er helemaal geen sprake van lastenverlichting voor de bedrijven. De verlaging van de winstbelasting betalen ondernemers zelf. Hij dreigt dus met een lastenverzwaring. Rutte schiet van dichtbij met hagel en dat is slecht.’’

Meer lastenverlichting voor het bedrijfsleven is de oplossing?

,,De economie moet wel aan de praat blijven. Als de economie lekker draait, dan hebben werknemers daar plezier van. Als de overheid daar tenminste niet tachtig procent van wegpakt, tenminste. De politiek moet dus ook naar de lastenverlichting voor de burgers kijken. Nu moet hij van elke honderd euro extra loon 60 tot 90 euro aan de overheid afstaan. Rutte heeft twaalf miljard meer aan lastenverzwaring doorgevoerd dan nodig was om de overheidsfinanciën gezond te maken.’’

Rutte over gelijke loonstijging: spijker op de kop of onzinnig proefballonnetje? Doe mee met de poll

Premier Rutte wil dat salarissen van werknemers net zo hard stijgen als dat van de topman. Is dit een optie voor jouw bedrijf? Of is het alles behalve realistisch? Laat het ons weten en stem nu in de poll!

Ondernemingen staan niet los van de samenleving, we zijn een verbindend element

Hans de Boer, VNO-NCW