Advertorial van Payper

Advertorial Salaris

Payper creëert verbinding tussen werkgever en werknemer

De wereld verandert in rap tempo en als ondernemer speel je daarop in. Het Bredase Payper is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zich continu ontwikkelt, met al het succes dat dit oplevert.

Mark Litjens | Foto: Ron Magielse/Pix4Profs 27 maart 2019

Ondernemer Edwin Schaap Payper

Payper neemt ondernemers taken uit handen die horen bij goed werkgeverschap. Het bedrijf is gespecialiseerd in personeelsdiensten, personeelsadministratie, risicomanagement en HR-advies. Vooral die laatste dienst dijt uit, merkt Edwin Schaap, CEO van Payper. ,,Omdat wij voor veel ondernemers de werkgeversrol overnemen, is het aan ons om de werknemers te binden aan die bedrijven. Dat is wat ons drijft: ervoor zorgen dat onze klanten de beste werknemers krijgen en die ook vasthouden.''

Payper Labs

Om de vinger aan de pols van klanten en maatschappij te houden, heeft het bedrijf Payper Labs opgericht. Elke werkweek begint in het lab, een ruimte waar medewerkers vertellen waar ze mee bezig zijn, wat ze gaan doen en welke ideeën ze hebben. ,,Het is de plek waar we brainstormen over nieuwe plannen of ontwikkelingen en daar komen mooie dingen uit.''

De aard van een payrollbedrijf is dat mensen niet in dienst komen bij het bedrijf waarvoor ze werken. Welke keuze hieraan ook ten grondslag ligt, voor Payper staat het als een paal boven water dat mensen die via de Bredase payrollorganisatie werken altijd het gevoel moeten hebben dat ze juist wel voor hun werkgever werken. ,,Het komt erop neer dat elke werknemer zich thuis moet voelen op zijn of haar werkplek. Het gaat over begrepen worden en over geborgenheid. Dit laatste wordt vaak vertaald in een vast contract, maar dat is tegenwoordig een schijnzekerheid. Zeker nu de overheid het ontslagrecht versoepelt. Wij willen weg van die wetgeving. Het is veel interessanter om je mensen een thuisgevoel te geven wanneer ze op hun werk zijn.''

Betrokken werknemers

Voortbordurend op deze gedachte ontstond in Payper Labs het idee een app te ontwikkelen om de verbinding tussen werkgever en werknemer en tussen werknemers onderling te leggen. ,,Uit de labsessies kwam naar voren dat jongeren goed met zo'n app overweg kunnen. Het zet de werknemers aan het stuur en laat hen meedenken over de koers van een bedrijf. De werkgever hoort wat het gesprek is bij de koffieautomaat en weet zo wat de wensen of ideeën zijn die er leven onder het personeel. Het is een beetje OR-achtig, maar dan met inspraak vanuit elke werknemer, op het moment dat daar behoefte aan is'', zegt de CEO.

Omdat vaste contracten steeds meer een schijnzekerheid worden, geef je als werkgever je mensen met de Payper-app toch een duidelijke rol in je bedrijf. ,,Het gaat niet alleen om wat zij zelf spontaan te melden hebben. In de app krijgen de gebruikers continu vragen: van ervaringen in het bedrijf tot aan hun hobby's. Dit gaat veel dieper. Als werkgever kun je deze informatie niet links laten liggen, je zou wel gek zijn. Dit levert betrokken werknemers op die zich thuis voelen, voor wie duidelijk is wat hun bijdrage is en zich daarom gewaardeerd voelen.''

Continue meting

In de labsessies gaat het ook steeds vaker over de enorme veranderingen die gaande zijn op HR-gebied. ,,HR verlaat het pand'', is Schaap stellig. ,,Die rol gaat steeds meer naar de werknemer zelf. Betrokken mensen kennen het DNA van een bedrijf, weten wat er verwacht wordt en kunnen er een eigen invulling aan geven. Daar is geen handboek voor nodig. Onze app speelt hierop in en biedt werkgever en werknemer een kans om elkaar te vinden. Door de continue meting weet je als werkgever bovendien wat je mensen drijft. Dat is superinteressant, zeker als mensen feitelijk niet bij jou in dienst zijn maar bij ons. Wij zien het daarom als onze taak die verbinding te leggen en te onderhouden.''

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Payper: www.payper.nl.

Elke werknemer moet zich thuis voelen op zijn of haar werkplek

Edwin Schaap, CEO Payper