Nieuws Salaris

Salaris: wat is het minimumloon in Nederland?

In Nederland stelt de overheid jaarlijks het minimumloon en minimum jeugdloon vast. Het wettelijk minimumloon is het salaris dat jij je werknemers minimaal moet betalen. Maar hoe zit het nou precies met dit minimumloon? En wat zijn de tarieven in 2020?

De Ondernemer 23 april 2018

Laatste update: 1 juli 2020 10:23

Salaris minimumloon nederland 2018

Om werknemers te beschermen tegen onderbetaling hanteert de Nederlandse overheid een minimumloon. Hier hebben al je medewerkers van 21 jaar en ouder recht op. Dit geldt voor zowel je personeel in vaste dienst als voor je flexibele arbeidskrachten. Voor jongere medewerkers in de leeftijd van 15-20 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Bruto bedragen

Vanuit de overheid wordt altijd gesproken over bruto bedragen, die worden uitgedrukt per maand, week of werkdag. Deze bedragen worden twee keer per jaar herzien (1 juli en 1 januari). Hoe hoog het salarissen van je medewerkers zijn, hangt af van het aantal uren dat ze werken. Om een uurloon voor je personeel te bepalen is het van belang om te weten uit hoeveel uur een fulltime werkweek in jouw sector of branche bestaat (40/38/36 uur).

Lees ook: Transparante salarissen, een goed idee of juist niet?

Minimum(jeugd)loon per maand fulltime in Nederland
(bruto bedragen per 1 juli 2020)

Leeftijd 1 juli 2020
Vanaf 21 jaar€ 1.680,00
20 jaar (minimumjeugdloon)€ 1.344,00
19 jaar (minimumjeugdloon)€ 1.008,00
18 jaar (minimumjeugdloon)€ 840,00
17 jaar (minimumjeugdloon)€ 663,60
16 jaar (minimumjeugdloon)€ 579,60
15 jaar (minimumjeugdloon)€ 504,00

Op de site van de Rijksoverheid staat een rekentool waarmee je het minimumloon ook per week, dag kunt berekenen.

Vakantiegeld

Naast het recht op een minimumloon hebben werknemers ook recht op vakantiebijslag. Dit is acht procent van het bruto jaarloon.

Meerwerk

Ook extra gewerkte uren moeten worden uitbetaald en ook dan geldt dat het minimumloon gehanteerd moet worden. Extra uren kunnen alleen gecompenseerd worden met betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer.

Tips minimumloon

  • De hoogte van het minimumjeugdloon is leeftijdsafhankelijk. Een jaartje ouder, betekent ook een aanpassing in de loonadministratie. Zodra een werknemer 22 jaar wordt, heeft hij of zij bovendien recht op het volwassen minimumloon.
  • Vergeet de halfjaarlijkse verhoging van het minimumloon niet door te voeren.
  • Maak altijd brutoloonafspraken met je personeel.
  • In een eventuele verplichte cao kan een minimumloon zijn voorgeschreven dat hoger ligt dan het wettelijk minimumloon.