Nieuws Salaris

Het verschil tussen bruto- en nettoloon in Nederland

Het loon dat je jouw personeel betaalt, bestaat uit een bruto- en nettoloon. Maar wat is precies het verschil tussen brutoloon en nettoloon? Hoe dat wordt bepaald, lees je in dit artikel.

De Ondernemer | Foto: pexels.com 21 mei 2019

Bruto netto loon

Als ondernemer betaal je jouw personeel elke maand salaris uit. Over het totaalbedrag houd je niet alleen belastingen in, ook moet je bepaalde premies betalen. Bijvoorbeeld (sociale) verzekeringen, arbeidongeschiktheid, ziekte en werkeloosheid. Het bedrag dat je vastlegt in een contract, verschilt van het bedrag dat je jouw werknemers uiteindelijk betaalt.

Kortgezegd is het verschil tussen bruto- en nettoloon als volgt: bruto is het salaris zoals afgesproken en vastgelegd in het contract. Het nettoloon is het bedrag dat jouw werknemer uiteindelijk op zijn of haar bankrekening gestort krijgt.

Lees ook: Dit zijn de salarissen van directeuren bij goede doelen

Loonheffing

Brutoloon is dus eigenlijk het nettoloon inclusief alle belastingen en premies. Alle Nederlandse burgers betalen namelijk mee aan volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Bijvoorbeeld de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Werkloosheidswet (WW). Hoeveel jouw werknemer betaalt, is afhankelijk van de hoogte van zijn of haar loon. Dit wordt ook wel loonheffing genoemd.

Is jouw werknemer (langdurig) ziek, moet je jouw werknemer ontslaan of gaat jouw werknemer met pensioen? Dan wordt de uitkering of het pensioen betaalt met het geld dat eerder al is afgedragen.

Inkomstenbelasting

Daarnaast betaalt jouw personeel ook inkomstenbelasting over het salaris dat zij ontvangen. Hierbij wordt het volgende aangehouden: hoe hoger het salaris ligt, hoe meer inkomstenbelasting betaald moet worden. Maar het hangt ook af van de schijf en de CAO.

Dat zit zo: het jaarloon dat jouw werknemer ontvangt bepaalt de schijf. Die schijf wordt weer onderverdeeld in verschillende 'schalen' en die schaal bepaalt uiteindelijk de belasting die jij op het salaris van jouw werknemer mag inhouden. Wel is het zo dat iedere werknemer in Nederland minimaal 36 procent en maximaal 52 procent belasting betaalt.

Bruto- en nettoloon

Kortom: het brutoloon is het salaris zoals jij dit hebt afgesproken met jouw werknemer en wat er is vastgelegd in het contract. Het nettoloon is eigenlijk het brutoloon, maar dan zonder belastingen en premies.